Najava: 7. sjednica Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća će 22.05.2017.godine (ponedjeljak) održati 7. sjednicu sa početkom u 15:30 sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

2. Razmatranje inicijativa, prijedloga i drugih predstavki upućenih Vijeću:

a) Razmatranje Odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća
b) Inicijativa za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
c) Izvještaj o radu Drugostepene komisije za žalbe za period januar-april 2017.godine sa prijedlogom zaključka o visini naknade za članove Komisije
d) Razmatranje akta Udruženja Savez poljoprivrednih udruženja „Kakanjska poljoprivreda“
e) Informacija Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike po Žalbi/Molbi Nerme Đino
f) Ponuda otkupa dijela tiraža knjige „Svjedok vremena“ Raifa Čehajića

3. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda za 8. sjednicu Općinskog vijeća i materijala za komisije Općinskog vijeća

4. Određivanje termina održavanja 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

5. Razno

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA