Najavljeno: Na Rudniku “Plaće” sutra do kraja dana

SAMSUNG CSC

Idemo prvi; Na Rudniku “Plaće” sutra do kraja dana

Kako saznajemo, Druga smjena u Rudniku Kakanj radit će normalno, postignut dogovor o isplati plaće sutra do kraja radnog dana

Dogovoreno je da će plaća za mjesec maj radnicima Rudnika Kakanj biti isplaćena sutra do kraja dana,

U međuvremenu prekinuta je obustava rada i od druge smjene te će uslijediti  redovan rad u svim organizacionim cjelinama Rudnika Kakanj.

Hamid Hadžić