Najveće priznanje – Grb općine Kakanj na prijedlog OO SDA Kakanj dodijeljeno Fudbalskom klubu “Mladost” Doboj-Kakanj

Općinsko vijeće Kakanj danas je sa 19 glasova za, 3 protiv i 6 uzdržanih, u povodu 15. aprila – Dana općine Kakanj, dodjelilo slijedeća petnaestoaprilska priznanja:

A) GRB OPĆINE KAKANJ

„Grb općine Kakanj“ se na prijedlog OO SDA Kakanj dodjeljuje:
FK „Mladost“ Kakanj za afirmaciju i promociju sporta općine Kakanj.

B) PLAKETA SA DIPLOMOM
1.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:

Edinu Begovcu za postignute privredne uspjehe i veliki nesebičan sportski, obrazovni i humanitarni
angažman.

2.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:
Draganu Ljubojeviću za predan rad i veliki doprinos društvenoj zajednici kroz svoj pedagoški i sportski angažman.

3.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:
Muji Fafuliću za afirmaciju prava manjina, nesebičan aktivizam u njegovanju romske kulture i tradicije u Kaknju kao i na državnom te međunarodnom nivou.

C) ZAHVALNICA

1.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za nesebičnu pomoć u realizaciji projekata unapređenja života građana naročito povratnika i nacionalnih manjina na području općine Kakanj.

2.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Mreži mladih džemata Varalići za nesebičan i velikodušan doprinos u humanitarnom i društvenokorisnom radu na području MZ Varalići.

3.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Hasanu Alajbegoviću za predan rad i veliki doprinos u razvoju pčelarstva na području općine Kakanj.

4.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Šefiku Silajdžiću za veliki angažman i za izuzetan doprinos u odbrani suvereniteta i integriteta R BiH te sakupljanja muzejske građe.

5.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Salihu Hasagiću za veliki doprinos u razvoju stočarstva na području općine Kakanj, kao i za sportski i humanitarni angažman.

Foto: Facebook stranica FK “Mladost” Doboj-Kakanj