Nakon niza obećanja Rudstroju se predviđa “stečaj”!

ogorčeni-radnici-tvrde-da-nedaju-Rudstroj-ni-po-koju-cijenu

Oko 130 zaposlenih koliko trenutno brojčano ima u kakanjskom Rudstroju prije dva dana su ponovo stupili u štrajk i obustavili proizvodnju u svim pogonima.

Nakon što je održanana vanredna sjednica Nadzornog odbora radnici su obavješteni da su računi ove firme ponovo blokirani zbog dugovanja javnim fondovima u iznosu od 4,5 milona KM.

Ova nekeda uspješna firma radnicima blizu 20 punih plaća. Radnici su bili optimistični nakon nedavno obećanja Vlade Federacije ali i istaknutih pojedinaca u politici da će se primjenom Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava osigurati uslovi za funkionisanje.

Ništa od navedenog se nije desilo i po svemu sudeći, Rudstroju će se dogoditi stečaj.

Nedavno smo pisali o problemima ove firme a radnici su postali skeptični i veoma razočarani u obećanja koja su im tokom prethodnih mjeseci davana.

Radnici ne daju Rudstroj ni po koju cijenu!

Privredno društvo „Rudstroj“ d.d. Kakanj je nekoliko decenija poznati bosanskohercegovački proizvođač opreme za rudarstvo, procesnu industriju, energetiku, metalurgiju itd. Nakon odvajanja od RMU Kakanj (1993.godine) izvršena je privatizacija firme 2002.godine.

Tada su zaposlenici firme otkupili 51% preduzeća, a ostatak od 49% je privatiziran javnim upisom. Temeljni kapital Društva je 3.338. 160.00 KM. Činjenica je da se od početka privatizacije do danas struktrura dioničara promijenila , te trenutno šest najvećih dioničara i jedan fond imaju oko 62% vlasništva u ovoj firmi. Sitni dioničari (njih oko 100) imaju cca 30% vlasništva u firmi.

Ukupan dug društva sa kamatama iznosi 8.5 miliona KM

Prema dokumentaciji PD Rudstroj d.d. Kakanj, dugovanja prema bankama na osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita su 499.242.00 KM, te dug prema Upravi za indirektno oporezivanje je 557.948.00 KM i dobavljačima otprilike cca 1.083.532.00 KM, tako da sveukupan dug Društva je 6.851.385.00 KM i kamate 1.600.000.00 KM. Prema procjeni sudskih vještaka iz novembra 2013.godine vrijednost imovine PD „Rudstroj“ d.d. Kakanj se sagleda u zemljištu, građevinama i opremi u iznosu od 10.749.206.00 KM. U ovoj firmi je zaposleno 135 radnika, imovina je pod hipotekom banaka te radnika koji imaju pravnosnašne presude Suda. Kod općinskog Suda u Zenici se trenutno vodi ročište o prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka. U cilju zadržavanja proizvodnog programa, kontinuiteta proizvodnje i očuvanja radnih mjesta za uposlene radnici su izrazili želju za odricanjem svojih potraživanja po osnovu neisplaćenih plata i prevoza u iznosu od 50%.

Predsjednik-sindikata-Rudstroja-Benijaz-Smaka-ponudili-smo-ministartsvu-modalitete-izlaska-iz-krize-3

„Loše upravljanje i neplaćanje poreza i doprinosa od 2004.godine kulminira velikim problemima u poslovanju tokom i nakon izrade projekta „Pretovarni sistem“ na Površinskom kopu „Vrtlište“. Nova Uprava od 25.07.2014.godine je uspjela napraviti sporazum sa Sindikatom o isplati „minimalca“ i penzionisati 14 radnika, te uvezati radni staž za sve radnike za 2004 i 2010-godinu. Trenutno smo pod blokadom svih računa od strane Poreske uprave za dugovanja po glavnici cca 3 miliona KM i kamatom od 1.5 milion. Struktura tih dugovanja su doprinosi za PIO, zdravstvo, osiguranje od nezaposlenosti, te porezi na platu i dohodak“ objašnjava Benijaz Smaka, Predsjednik sindikata,

Najveća dugovanja društva prema radnicima iznose 4.710.663.00 KM

„Najveća dugovanja Rudstroja su prema radnicima u kojima se ogledaju: doprinosi za PIO/MIO (2.182.730.00 KM), doprinosi za socijalno – zdravstveno osiguranje (1.308.127.00 KM), Neisplaćene plate (1.066.048.00 KM), neisplaćene naknade za prevoz (138.137.00 KM) i dugovanja Sindikatu (15.621.00 KM), što je ukupan dug prema radnicima u iznosu od   4.710.663.00 KM“, navode iz Sindikalne organizacije, te objašnavaju da je Rudstroj moguće spasiti od propadanja.

 

Mogući modaliteti izlaska firme iz krize

Prema mišljenju sindikalaca Rudstroj je moguće spasiti totalnog propadanja, te nam Smaka Benijaz, predstavnik Sindikata navodi modalitete mogućeg izlaska gdje su se obratili Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, ministru Nerminu Džindiću sa prijedlogom od 4 načina u kojem zahtijevaju:“ Mi smo tražili , obezbjeđivanje dugoročnog i revolving kredita u iznosu od 3.500.000.00 KM te poduzimanje svih aktivnosti iz „Plana izlaska iz krize“ predočenog od strane Predsjednika Nadzornog odbora . Ovaj modalitet podrazumijeva širu političku podršku i učešće Razvojne banke FBIH. Da, JP EP BIH „pravi“ od Rudstroja Zavisno društvo (kao rudnici) za izradu dijelova i opreme za Rudnike i Termoelektrane, te da, Vlada FBIH „preuzima“ Rudstroj kroz kontrolisan stečaj bez obustavljanja proizvodnje, 4. Strateški partner (kupac Rudstroja) preuzima većinski paket uz obavezu saniranja doprinosa. Do sada su radnici razgovarali sa Predstavnicima stranaka u Općini Kakanj i zastupnicima u Vladi ZDK, nadajući se da će se u budućem periodu naći način da ovi radnici i njihove porodice žive život dostojan čovjeka, i dodajmo jednoglasno da smo spremni da idemo do kraja, ako treba i pred zgradu Vlade FBIH i nedamo našu firmu ni po koju cijenu,” s ogorčenjem završava Predsjednik sindikata.

Hamid Hadžić