Nakon pojave smrada u zraku: Općina Kakanj zatražila brzu reakciju kantonalne i federalne inspekcije!

Informacija u vezi neugodnog mirisa koji se pojavio u Kaknju: Općinska mobilna stanica utvrdila enormno povećanje koncentracije SO2, 

Srijeda, 6. juni 2018. godine: Iz Općine Kakanj danas je upućen dopis Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u kojem se kaže:

“Petog juna 2018. godine Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline je zaprimila više poziva građana u vezi pojave neugodnog mirisa koji se širio dolinom rijeke Bosne, a dijelom i rijeke Zgošće, naročito u periodu od 10 sati do 13 sati.

Uvidom u podatke sa mobilne monitoring stanice evidentirano je da je došlo do enormnog povećanja koncentracije SO2 , tako da smatramo da je mogući uzrok tome rad  operatora za čiji rad su pribavljene dozvole (rješenja) sa dva nivoa uprave (kanton, federacija), te mi nismo u mogućnosti samostalno otkriti porijeklo emisije neugodnog mirisa.

Shodno prethodno navedenom, vezano za rad operatora čiji je rad u vašoj nadležnosti, putem ovog akta obraćamo vam se zahtjevom da izvršite nadzor kod istih i eventualno utvrdite porijeklo mirisa, te ako emisije prelaze propisom dozvoljene granice, da postupite u skladu sa zakonom i propisima.

Molimo vas da nam dostavite tražene informacije, što prije kako bismo blagovremeno informisali stanovništvo općine Kakanj”, kaže se u dopisu.

U prilogu je dostavljen izvještaj o kvalitetu zraka na dan 5.6.2018. godine.

Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva.