Nastavljeni radovi na izgradnji nove dionice puta Donji Kakanj – Kondžilo u dužini od preko 2 kilometra

Nastavljeni radovi na izgradnji nove dionice puta Donji Kakanj – Kondžilo u dužini od preko 2 kilometra❇Ukupna vrijednost radova preko 3.000.000KM

✔Trenutno se izvodi I faza radova (blizu 2mil.KM)

🤝Podsjetimo, u skladu sa Sporazumom o finansiranju I faze radova, potpisnici su usaglasili sljedeći način finansiranja:– “Trgošped” 120.000KM + PDV– Tvornica cementa “Kakanj” 250.000KM + PDV– Rudnik mrkog uglja “Kakanj” – obavezuje se izgraditi saobraćajnicu preko prelivnog kanala na brani odgovarajuće širine za putnička i motorna vozila.

Rudnik mrkog uglja “Kakanj” dužan je u roku od 2 godine od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izgraditi funkcionalnu asfaltiranu saobraćajnicu kroz eksploataciono polje PK “Vrtlište” na dionici od buduće brane na rijeci Ribnici do regionalne ceste R 445.– Općina Kakanj cca 900.000KM, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacije, pribavljanje potrebnih saglasnosti, izrada i finansiranje potrebne projektno-tehničke dokumentacije i građevinske dokumentacije.

👍U finansiranje ovog projekta uključili su se i Vlada Federacija BiH sa 500.000KM, te Vlada ZDK čija ukupna vrijednost investicije bi trebala biti cca 1.000.000KM.✔Radovi se izvode predviđenom dinamikom.#ZAJEDNO#StrateškiProjekat