Nermin Mandra: Inicijativa Vlade TK je veliki apsurd, nelogičnost i besmislica

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona uputila inicijativu Vladi Federacije BiH kojom traži izmjene Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, na način da se Elektroprivredi BiH uvede obaveza plaćanja naknade općinama na čijem području se nalaze rudnici, načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra javnosti se obratio sljedećim saopštenjem:

Ova inicijativa je veliki apsurd, nelogičnost i besmislica. Provedba ovakve inicijative u zakonski propis značila bi veliku nepravdu prema gradovima u kojima se nalaze ili će se graditi termoelektrane. Gradovi u kojima postoje termoelektrane trpe velike teškoće i probleme koje neizostavno donosi proces proizvodnje električne energije (uništenje infrastrukture, devastacija tla, loš kvalitet zraka, karcinomi, oboljenja pluća…), a sada bi podnosioci inicijative željeli da uz gradove u kojima postoje termoelektrane pravo na dio prihoda ostvarenog radom termoelektrana ostvare i općine u kojima postoje rudnici.

Ilustracije radi, u nekoliko općina F BiH u kojima postoje rudnici rudno blago se iskopa i sve se doveze u grad u kojem postoji termoelektrana i tu spali i donese zagađenje zraka, uništenje tla, karcinome i bolesti. Smatram da je i sama činjenica da se u gradovima u kojima postoje termoelektrane spaljuje ruda koja se iskopa daleko od tih gradova već sama po sebi blagodat za općine u kojima postoje rudnici jer imaju siguran plasman uglja i spaljivanje uglja daleko od svoje kuće (i karcinome, i brojne bolesti daleko od svojih kuća).

Međutim, želim naglasiti činjenicu da i općine na čijem se području kopa ugalj zaista trpe brojne posljedice rudarske djelatnosti. Zbog toga je važećim zakonskim propisima definisano da te općine imaju pravo na naplatu koncesije za ugalj i kroz to pravo općine trebaju ostvariti nadoknadu za štetu i satisfakciju za nedaće koje donosi kopanje uglja.