Nermin Mandra (jedan od 24 potpisnika); Ustavni sud BiH poništit će sporazum RS i Srbije

Entiteti su ranije pokušali da steknu kontrolu nad vodama, šumama, poljoprivrednim zemljištem kroz neke zakonske akte… Ustavni sud BiH ga je redovno isključio.

Ustavni sud će poništiti sve ugovore o koncesiji, uslove, nadležnost nad vodama kao i druge državne resurse i dati im na raspolaganje državi Bosni i Hercegovini”, rekao je Nermin Mandra, e-predsjednik Stranke demokratske akcije u Zastupničkoj komori Parlamentarne skupštine BiH.

Jedan je od 24 zamjenika državnog parlamenta koji su 28. decembra prošle godine potpisali i doložili žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na sporazum Srbije i Republike Srpske o izgradnji tri hidroelektrane u gornjim tokovima rijeke Drine. “Poenta ovdje je sasvim jasna”, rekao je Mandra.

On naglašava da je Ustavni sud ranije poništio slične akte entiteta, te da ne sumnja da će biti tako i ovog puta.

“Neka Sud radi svoj posao. Entiteti su ranije pokušali da steknu kontrolu nad vodama, šumama, poljoprivrednim zemljištem kroz neke zakonske akte… Ustavni sud BiH ga je redovno isključio.

Mislim da će ovako biti ovaj put. Želimo dobre odnose sa susjedima, želimo da se to uloži u BiH.

Ovaj naš apel je i poruka da su najbolje investicije i najbolji odnosi sa susjedima, kada su zasnovani na međusobnom poštovanju,” kaže Mandra.

Žalbu su potpisali:

Adil Osmanović, Alma Čolo, Denis Zvizdić, Safet Softić, Halid Genjac, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Edin Mušić, Damir Arnaut, Aida Baručija, Zlatan Begić, Enver Bijedić, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Zlatko Glavaš, Zukan Helez, Predrag Kojović, Mirsad Kukić, Mirjana Marinković-Lepić, Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Dženan Đonlagić i Mladi Nada.