Nije moguće dobiti rodne listove za osobe koje su upisane u matične knjige u drugim općinama i gradovima

Iz Općine Kakanj obavještavaju građane da u matičnim uredima u Kaknju trenutno nije moguće dobiti izvode iz matičnih knjiga za osobe koje su upisane u matične knjige u drugim općinama i gradovima. Razlog za nemogućnost pružanja ove usluge je tehničke prirode jer trenutno nije moguće pristupiti Jedinstvenom centralnom matičnom registru za područje FBiH.

Za osobe koje su u Kaknju upisane u matične knjige, pružanje usluge izdavanja izvoda iz matičnih knjiga se odvija uobičajenim tokom.