“Nije sunce, nije mjesec, nije behar, ni livada, već je ponos cijele Bosne – 309.brigada…”: 5. januara 1993. godine formirana 309. brdska brigada Kakanj

Jedna od prvih i najpožrtvovanijih brigada Trećeg korpusa Armije R BiH, kakanjska 309brdska brigadaformirana je 5. januara 1993. godine.

Brigada  je po  formaciji  imala oko  2.400  boraca  i  starješina  razmještenih u  tri  brdska  bataljona, mMB četu, larb PVO, idč, čVP, inž. četu i logističku  četu.

Brigada je učestvovala u borbenim dejstvima na najtežim ratištima.

Na svom herojskom ratnom putu 309 brdska brigada je imala 66 šehida i poginulih boraca, 124 ratna vojna invalida i 3 nosioca najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan“.

Početkom  oktobra 1994. godine formirana je 329. brdska brigada u čiji sastav su sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ušle dotadašnje kakanjske brigade, 309.brdska brigada i 311.lahka brigada 3. korpusa A RBiH. Prethodno je iz sastava ovih brigada izdvojen dio ljudstva, naoružanja i vojne opreme od kojih je formiran 3. manevarski bataljon Kakanj.

Ujedinjenjem brigada omogućeno je kvalitetnije logističko snabdijevanje jedne brigade, a povećana je i borbena efikasnost.

P1020881 P1020882 P1020883 P1020884 P1020885 P1020886 P1020887  P1040385  P1020893 P1020896 P1020898 P1020900

P1050822 P1050808 P1050809 P1050810 P1050811 P1050812 P1050813 P1050815 P1050816 P1050818 P1050819 P1050821

P1050210 P1050201 P1050202 P1050203 P1050204 P1050205 P1050206 P1050207

Fotografije vojnih formacija Armije R BiH i dio predmeta koji se čuvaju u Muzeju Kaknja