Nova školska godina u Federaciji BiH počinje 3. septembra

Nova školska 2018/2019. godina u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala bi početi u ponedjeljak, 03. septembra, saopćilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

“Vjerujem da su u svim kantonima ispunjeni potrebni uslovi i da će nova školska godina u cijeloj Federaciji BiH početi na vrijeme. Tim povodom, svim učenicima, učiteljima i nastavnicima, kao i svim uposlenicima u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine želim sretan početak nastave, sa željom da i ovu školsku godinu započnu i završe sa uspjehom i dobrim rezultatima“, izjavila je federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović koja je posebno čestitala i poželjela dobrodošlicu prvačićima, sa željom da im početak obrazovanja bude uspješan.

Podsjetila je, da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) još u aprilu sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji BiH potpisalo ugovore o finansiranju nabavke besplatnih udžbenika, za što je u Budžetu za ovu godinu osiguralo 560 hiljada BAM.

Kantonalna ministarstva su bila dužna nabaviti pripadajući broj kompleta udžbenika za kategoriju najugroženijih učenika u stanju socijalne potrebe koji pohađaju peti razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a na osnovu vlastitih evidencija o učenicima u stanju socijalne potrebe ili evidencija, odnosno podataka prikupljenih od strane svih osnovnih škola sa područja svog kantona, i to najkasnije sedam dana prije početak školske 2018/2019. godine.

Udžbenike su bila dužna nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, a isti, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti štampani u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo je za realiziranje nabavke besplatnih udžbenika izdvojilo 1.850.000,00 BAM, a u okviru ovog projekta u protekle tri godine omogućeno je 276.244 besplatnih udžbenika za 43.178 učenika.

Cilj je da se svakom djetetu omoguće približno isti uslovi za sticanje znamja, odnosno stvore kvalitetniji uslovi za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.