Nove aktivnosti na obilježavanju horizontalne signalizacije

SAM_2250-640x330

Proteklih nekoliko dana i noći izvršene su pripremne radnje za nove aktivnosti na obilježavanju horizontalne signalizacije u užem gradskom području Kaknja. Izvršeno je detaljno mašinsko pranje ulica, a potom i ručno pranje asfaltnih površina na kojima se vrši iscrtavanje, a sve u cilju da se zadrži trajnost i fluoroscentnost obilježenih horizontalnih oznaka na kolovozu. Nakon pripreme počele su i aktivnosti na obilježavanju horizontalne signalizacije.

Ove aktivnosti realizira Zavod za planiranje i izgradnju kojem je Općina Kakanj, između ostalog, povjerila i ove poslove. Za realizaciju pripremnih aktivnosti angažirano je JP “Vodokom” Kakanj.

OPĆINA KAKANJ