Novi kriteriji za prijem djece u Obdanište “Mladost” Kakanj, od 1.aprila 2018.godine plaćat će se samo 50 KM mjesečno

Od 1.aprila 2018.godine plaćat će se samo 50 KM mjesečno za usluge koje pruža Javna predškolska ustanova “Mladost” Kakanj. Do sada u Kaknju se usluga Obdaništa “Mladost” plaćala 125 i 150 KM ovisno od uzrasta djeteta, no sada je cijena za sve 50 KM mjesečno. Ova odluka je označila potpuni preokret u pogledu dostupnosti usluga kakanjskog Obdaništa “Mladost” svim građanima sa cjelokupnog područja općine Kakanj obzirom da se radi o cijenama koje će biti prihvatljive za sve, što znači i za one sa malim porodičnim mjesečnim primanjima.

Obzirom na ograničenost kapaciteta i ograničen broj djece koja mogu biti primljena u kakanjsko Obdanište “Mladost”, definisani su kriteriji po kojima će se provoditi procedura prijema djece.

Kriterije možete vidjeti klikom ovdje

Aktivnost prijeme djece će biti realizirana na transparentan, pošten i javnosti dostupan i vidljiv način, tako da neće i ne smije biti nikakvih pojava koje nisu u skladu sa kriterijima.