NVO„Alternative“ Kakanj: Održana radionica za adolescente, učenike gimnazije, na temu – OČEKIVANJA I ZAHTJEVI

Projekt „Kreativni centar-mjesto prevencije rodno-zasnovanog nasilja“
Izvještaj sa radionice za adolescente, učenike gimnazije, na temu : OČEKIVANJA I ZAHTJEVI 

Donator: In Fondacija – Fondacija za unepređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH

Radionica je održana 12.12.2017.g. kao prva u nizu planiranih, sa petnaestogodišnjacima (učenici prvog (I) razreda) u prostorijama Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj od 11:50 do 13:20 sati. Radionici je prisustvovalo 19 učenika i učenica koji su vrlo zainteresirani bili za temu rodno zasnovanog nasilja, te su vrlo motivirano, ambiciozno i aktivno učestvovali u radu na radionici.

Cilj radionice je da se mladim učesnicima omogući da dodatno istražuju koncepte roda, te da im se pomogne da prave razliku između različitih očekivanja koja savremeno društvo stavlja pred djevojčice i dječake, mladiće i djevojke, te razbijanje stereotipa i predrasuda o polu i rodu, rodnim poslovima, ulogama i ličnim izborima.
Već na samom početku radionice upoznavanjem dobrih aktivnosti, osobina i interesa učesnika zapaženo je bogatstvo ličnog, unutrašnjeg i spoljašnjeg, duhovnog i intelektualnog, nivoa ove grupe učenika i njihovoga uzrasta od petnaest godina. Ovo bogatstvo, kreativnost i intelekt su omogućili vrlo kvalitetan rad grupe na temi o očekivanjima i zahtjevima koje se postavljaju pred dječake i djevojčice u porodici, školi, među prijateljima i društvu.

Kroz individualni i grupni rad uz primjenjene tehnike , učesnici su imali vrlo zanimljiva i značajna opažanja o zahtjevima i očekivanjima koja se postavljaju prema dječacima i djevojčicama iz kojih je proizišao problem rodnih stereotipa i predrasuda , te ličnih rodnih aspiracija učesnika.

Vidljivo je bilo i zadovoljstvo pojedinaca mogućnošću otvorenog razgovora o potrebi mijenjanja svijesti o očekivanjima prema djevojčicama i dječacima, te svijesti o izborima svojih rodnih i seksualnih orijentacija koje ne moraju biti nužno u skladu sa spolom. Tokom radionice, sve vrijeme, se provlačila tema borbe protiv rodnih predrasuda prema djevojčicama i dječacima koje su učesnici radionice vrlo svjesni da postoje i među vršnjacima u ovoj grupi učenika, te jasno predlažu oslobađanje od predrasuda i stereotipa te prihvatanje potrebe i prava djevojčica i dječaka na izbor .

Na primjer, da djevojčica bude lovac i član lovačkog društva, da jedna bude spisateljica naučno-fantastičnog romana, da jedna bude montažer, da djevojčica ne mora znati kuhati i cilj joj ne treba biti samo udaja i samo briga o domaćinstvu, da dječaci farbaju kosu, da budu manekeni i kuhari, da mogu da plaču i podijele s drugima svoje osjećaje, da govore o svojim brigama i problemima, da……
Učesnici ove radionice su potpuno svjesni i govore o tome kako njihovi izbori mogu da izazovu neosviještene ljude i opterećene predrasudama na rodno zasnovano nasilje.

Također, učesnici ove radionice su svojim zaključcima i konačnim prijedlozima dali svoj glas za promjenu odgoja dječaka i djevojčica, podizanje svijesti kod nastavnika, roditelja , male djece, ali i kod starijih učenika o ravnopravnosti i jednakosti muškaraca i žena, omogućavanje jednakih uslova za zadovoljenje potreba, interesa i sposobnosti djevojčica i dječaka , te podizanje svijesti svih o postojanju prava na lične izbore i poštovanja prava na izbor u pogledu rodnih uloga i seksualnih orijentacija, a sve s ciljem da se izbjegne pojava rodno zasnovanog nasilja među mladima, a kasnije i kod odraslih muškaraca i žena.

„Vrijednosti su univerzalne!“ , “ Svi smo jednaki bez obzira na spol ! “, „Biti ono što se želi !“, „Biti ponosan na sebe !“, „Boriti se protiv stereotipa!“, „Poštovati prava na izbore i boriti se za ne nasilje“ – zaključci su sa ove radionice uz prijedlog da se nastavi sa edukacijom, odgojem i preodgajanjem mladih za rodnu ravnopravnost, jednakost, oslobađanje od predrasuda i rodno NE nasilje.

Trenerica na radionici :
Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA p.s.