Obavijest: Općinski podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača

opcina-kakanj

Obavještavamo sve uzgajivače rasplodnih krmača sa područja općine Kakanj, a koji posjeduju 1 – 4 kvalitetne rasplodne krmače, da se mogu prijaviti za podsticaj. Uz zahtjev trebaju priložiti i popratnu dokumentaciju propisanu Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2016. godinu.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • potvrda od nadležne veterinarske stanice o provedenim mjerama zdravstvene zaštite,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdata u 2016. godini,
  • ovjerena izjava da će rasplodnu krmaču ostaviti u rasplodu najmanje još jednu generaciju potomaka,
  • lista korištenja u stočarstvu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata za 2016.godinu,
  • kopija kartice broja bankovnog računa.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva je 31.8.2016.godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na br. telefona 032/771-828.