Obavijest: Povlastice za prijevoz studenata, rok za prijave 10.oktobar

poticaji-kakanjinfo

Obavještavaju se redovni studenti sa područja općine Kakanj da  mogu podnijeti  zahtjev za  korištenje povlastica za prijevoz za akademsku 2016/17. godinu. Pravo na povlastice za prijevoz ostvaruje se na način i po kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o finansiranju prijevoza đaka i studenata. Općina  Kakanj ne preuzima obavezu organiziranja prijevoza niti priznavanje prava na korištenje povlastice za prijevoz na relacijama za koje sa izvršiocima usluga nije u mogućnosti zaključiti ugovore o uslugama javnog  prijevoza.

Pravo na korištenje povlastica imaju slijedeće kategorije studenata :

  1. studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju
  2. studenti iz porodica sa prihodom do 50 KM po članu domaćinstva
  3. studenti sa posebnim potrebama i djeca nezaposlenih demobilisanih boraca
  4. studenti iz porodica sa prihodom od 50 do 150 KM po članu domaćinstva
  5. djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj.

Kategorije iz tačke 1. 2. i 3. prethodnog stava  ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prijevoza, a kategorije iz tačke 4. i 5. – 50 % od cijene prijevoza.

Za priznavanje navedenih prava  uz zahtjev za ostvarivanje povlastice za prijevoz  studenti  su dužni  dostaviti  slijedeću dokumentaciju:

– kućnu listu

– potvrdu  o redovnom školovanju na fakultetu akademske 2016/17. godine

– dokaz o nezaposlenosti za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva ( uvjerenje Službe za zapošljavanje, a za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrdu predsjednika Savjeta mjesne zajednice), odnosno dokaz da su roditelji  na čekanju

– potvrdu da je student dijete šehida, poginulog borca, RVI, civilne žrtve rata, umrlog pripadnika OS BiH, povratnika ili raseljenih osoba ( ukoliko  pripada jednoj od navedenih kategorija)

– potvrdu o ostvarenim prihodima domaćinstva ( potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije, za privatne poduzetnike uvjerenje Porezne uprave )

– rodni list ili potvrdu iz škole ( za maloljetne članove domaćinstva).

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za  društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica,  izbjeglice i povratnike.

Zahtjevi će se primati do 10. oktobra 2016. godine.