Obimna rasprava na 36.sjednici Skupštine ZDK

vlada-zdk

Nakon što je okončana 35. sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, jučer je održana i 36. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za koju je Kolegij Skupštine utvrdio dnevni red od četiri tačke.

Na ovoj sjednici Skupština je donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu kojem je predhodila obimna rasprava i diskusija u kojoj Skupština nije prihvatila  podnesene amandmane od strane poslanika.

Isti amandmani, predhodno nisu prihvaćeni niti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a razloge za njihovo ne prihvatanje je detaljno obrazložio ministar finansija Andrej Kajić. Vlada Kantona je, takođe, u svojstvu predlagača, podnijela 2 amandmana na Budžet Kantona za 2017. godinu, koji su postali sastavni dio Prijedloga Budžeta. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2017. godinu nije moguća.

Na ovom zasjedanju poslanici su razmatrali i donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda Zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Donošenju ovu odluke predhodila je obimna diskusija i rasprava koja je rezultirala i donošenjem dodatna dva zaključka, vezana za dostavljaje cjelovite informacije u vezi sa implementacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH”, broj 81/08), sa prijedlogom mjera, posebno u pogledu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, te sa iznalaženjem odgovarajućeg načina za izmirivanje velikih dugovanja rudnika u Federaciji BiH po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje svojih radnika.

U konačnici zasjedanja, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu.