Objavljena dva javna poziva za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

Objavljena dva javna poziva za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

Na web-stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u F BiH su objavljena dva javna poziva. Oba su vezana za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

Javne pozive možete vidjeti klikom na linkove:

https://www.fond.ba/2018/04/16/i-javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2018-godini-za-novo-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom/

https://www.fond.ba/2018/04/16/i-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-u-2018-godini/

U ZDK nažalost od preko 80 privrednih društava, nema registriranih  privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, ali u ovom javnom popzivu na Lotu III je planirano finansiranje raznih vidova doškolovanja, školovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i slično sve do doktorskih studija.

Postojeći samozaposleni ili poslodavci koji imaju zaposlene osobe sa invaliditetom mogu tražiti po Lotu IV sredstva za održivost.