Objavljeno saopćenje sa 70. sjednice Vlade ZDK

vlada-zdk-586x330

Saopćenje sa  70. sjednice Vlade ZDK – Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 70. sjednici, održanoj 20.09.2016. godine, na prijedlog  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donijela Zaključak  davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na studijskim programima Lokalni ekonomski razvoj i politika i Poslovne i javne finsije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016./2017. godini, i to 30 studenata na studijskom programu Lokalni ekonomski razvoj ( 10 studenata finsira osnivač i 20 samofinasirajući) i 30 studenta na studijskom programu Poslovne i javne finsije ( 10 studenata finsira osnivač i 20 samofinasirajući).