Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica u cilju povratka: Preliminarna rang lista

97_big

Nakon završenog Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine iz 2015. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje Preliminarnu rang listu za općinu Kakanj.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Na objavljenu Preliminarnu rang listu  svi aplikanati prigovore mogu podnijeti pismeno Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41 Sarajevo, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste potencijalnih korisnika.