Od 17. septembra robna pijaca na novoj lokaciji – u krugu “Centrotransa” (Stara jama), bilo kakva prodaja oko Doma kulture i okolnih objekata neće biti dozvoljena

opcina-kakanj

Od subote, 17. septembra 2016.godine, robna pijaca u Kaknju će biti na novoj lokaciji – u krugu “Centrotransa”, u ulici Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade, u blizini lokaliteta Stara jama. Tekstilna pijaca se do sada nalazila na parkingu u blizini Doma kulture Kakanj i Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković”. Prostor ove pijace subotom se širio na površine oko Čaršijske džamije, Doma kulture, sahat-kule, na pločnike i travnjake, što je dovodilo do devastacije prostora u smislu uništavanja zelenila, ostavljanja velikih količina smeća, velikih gužvi…

Obzirom da se na ovom prostoru nalazi nekoliko objekata u kojima se organiziraju brojni javni događaji, često je dolazilo do problema jer blizina ove pijace i karakter javnih objekata (kultura, obrazovanje, sport…) koji se nalaze uz pijacu su nespojivi.

Osim toga, pijaca na ovoj lokaciji dovodila je i do otežanog pristupa Domu kulture i blokiranja parking prostor za posjetioce vitalnih objekata u gradu poput Doma kulture, Sportske dvorane, Gradske biblioteke, Gradske galerije, Muzeja Kaknja, škola…

Dakle, od 17. septembra neće biti dozvoljena bilo kakva prodaja na parkingu kod Doma kulture, na okolnim zelenim površinama, stepeništima, ogradama, trotoarima i sl.

Pijaca na kojoj se prodaje voće, povrće i mliječni proizvodi će ostati na istoj lokaciji.