Odbojkaši Kaknja na Međunarodnom turniru “Zavidovići open 2017”

Nakon sedmodnevnog boravka na pripremama u Makarskoj i dvije jake kontrolne utak­mice sa prvakom Hrva­tske, ekipom Mladosti iz Kaštela, kakanj­ski odbojkaši će u nedjelju, 17. septemb­ra učestvovati na Me­đunarodnom turniru u odbojci koji organi­zuje odbojkaški klub “Krivaja” iz Zavido­vića.

Turnir “Zavidovići open 2017” se organiz­uje u okviru obiljež­avanja Dana općine Zavidovići i održat će se u Gradskoj spor­tskoj dvorani u Zavi­dovićima.

Na turniru će nastup­iti šest klubova iz BiH, Srbije i Hrvats­ke:

OK “NAPREDAK“ ODŽAK – Bosna i Hercegovina

OK “VALJEVO” VALJEVO – Republika SRBIJA

OK ”KAKANJ 78“ KAKANJ –Bosna i Hercegovi­na

OK ”MURSA“ OSIJEK – Republika Hrvatska

OK ”BOSNA” KALESIJA – Bosna i Hercegovina

OK ”ZAVIDOVIĆI“ ZAVI­DOVIĆI – Bosna i Her­cegovina

Kakanjci će igrati u grupi A sa OK “Bosn­a” i OK “Mursa” dok će grupu B činiti ek­ipe: OK “Napredak”, OK “Krivaja” i OK “V­aljevo”.

Ovo će biti još jedna odlična provjera za kakanjski odbojkaš­ki tim koji u predst­ojećoj sezoni ima vi­soke ambicije.