Odlučni ZA partnerstvo: Stranka „Za BiH“ Kakanj – kandidati za predstojeće lokalne izbore

Kandidat za načelnika Općine Kakanj ispred stranke „Za BiH“ .
Na čelu tima kao nosilac liste koji će voditi utrku za Općinsko Vijeće – Tursum Mirsad
Odlučni ZA partnerstvo.
Odlučni ZA Načelnika sa najboljim referencama – Rešadom Merdićem.
Odlučni za Opcinsko vijece Kakanj sa najkvalitetnijim nosiocem liste – dr. Mirsad Tursum.
Liderstvo koje okuplja radnike, borce, studente, inženjere, doktore..
 1. Tursum Mirsad
 2. Kovač Zerina
 3. Zekić Hajrudin
 4. Šahman Hatidža
 5. Demir Irfan
 6. Delić Adem
 7. Delić Semra
 8. Bliznović Nihad
 9. Delić Almedina
 10. Ajdinović Fakir
 11. Kulović Merima
 12. Helja Selvedin
 13. Kovač Šejla
 14. Merdić Rifet
 15. Ćatić Fuad
 16. Tirić Almedina
 17. Ganić Junuz
 18. Mujić Ajla
 19. Obralija Amir
 20. Čehajić Sabit
 21. Zahirović Šefika
 22. Gađun Enijad
 23. Delić Aida
 24. Haračić Taib
 25. Šehić Tarik
 26. Berbić Emina
 27. Piljug Fikret
 28. Čizmić Lejla
 29. Šolbić Fadil
 30. Kasapović Zajko
 31. Delić Adna
 32. Ganić Kasim
 33. Junuzović Almedina