ODOBRENA DVA PROJEKTA IZ PROGRAMA URBACT IV

URBACT je jedan od EU programa kohezione politike koji još od 2002. godine pokreće promjene na području Evrope. Program omogućava saradnju i razmjenu ideja između evropskih gradova i teritorija unutar tematskih mreža, on jača vještine lokalnih učesnika te osmišljava provedbu integrisanih i pristupnih politika.Od uspostavljanja Programa URBACT, tek je u programskom periodu 2021-2027 kroz URBACT IV početkom ove godine po prvi put omogućeno pružanje podrške zemljama izvan EU koje su u procesu stabilizacije i pridruživanja (Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Srbija), i to kroz Instrument pretpristupne pomoći EU (IPA).

Prvi URBACT IV poziv za „Mreže za akciono planiranje“ bio je otvoren od 9. januara do 31. marta 2023. godine. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona je sa partnerima iz EU uspostavila saradnju, pripremila i uspješno podnijela dvije projektne ideje u sklopu ovog poziva.

Na poziv su ukupno pristigla 52 projektna prijedloga koji uključuju 482 partnera iz 25 EU i 5 IPA država. Nakon izvršenih ocjena, 31. maja 2023. godine  Nadzorni odbor URBACT IV je odobrio implementaciju i finansiranje 30 od ukupno 52 prijavljena prijedloga. Oba projekta u kojima kao partner učestvuje Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona (Mreže za akciono planiranje: „DIGI-INCLUSION – Smanjenje društvene isključenosti premoštavanjem digitalnih razlika“ i „GenProcure – Rodna ravnopravnost i javne nabavke“) su odobrena za finansiranje.

Implementacija odobrenih projekata iz ovog poziva će trajati do kraja 2025. godine i rezultirat će razmjenom iskustva i znanja između gradova i teritorija, unapređenjem lokalnih kapaciteta, akcijama testiranja/pilot aktivnostima i izradom integrisanih akcionih planova.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK