Održana 39. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Dana 03.04.2017. godine održana je sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Prije otvaranja rasprave o prijedlogu dnevnog reda na kojem se našlo osam tačaka, poslanici u Skupštini su raspravljali o prijedlogu Vlade Kantona za donošenje po skraćenom postupku Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica, kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine, nakon čega su prihvatili da Prijedlog navedenog Zakona bude razmatran i donesen po skraćenom postupku.

Na svom 39. zasjedanju Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Nacrt Zakona se upućuje u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

Skupština je na ovoj sjednici donijela i Zakon o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica. U daljem radu Skupština je donijela Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću. Na sjednici je donesena i Odluka o donošenju Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP), a potom i dodatni zaključak kojim je Skupština zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da sačini operativni plan implementacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017-2025. godina i da predloži način monitoringa njegove realizacije.

Bez značajnije diskusije Skupština je u nastavku donijela još tri odluke:
 Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine;
 Odluku o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 Odluku o razrješenju člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova;

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period VII-XII 2016. godine.