Oglas za prijem i upis djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj u pedagoškoj 2017/2018.godin

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da od 20.02.2018. godine počinje upisni rok djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj.

I Upis se vrši za sljedeće odgojno- obrazovne grupe koje rade po Cjelovitom razvojnom programu:

1.Mlađa jaslička grupa- uzrast djece od 1-2 godine

  • Cjelodnevni boravak i
  • Poludnevni boravak- 16 djece.

2. Starija jaslička grupa- uzrast djece od 2-3 godine

  • Cjelodnevni boravak i
  • Poludnevni boravak- 21 dijete.

3. Mlađa vrtićka grupa- uzrast djece od 3-4 godine

  • Cjelodnevni boravak i
  • Poludnevni boravak- 42 djece.

4. Srednja vrtićka grupa- uzrast djece od 4-5 godina

  • Cjelodnevni boravak i
  • Poludnevni boravak- 46 djece.

Djeca starijih odgojno- obrazovnih grupa- uzrast djece od 5 godina do polaska u školu nisu dužna ponovno se prijavljivati za upis. Djeca koja će ponavljati stariju grupu bit će obuhvaćena konkursom za upis djece za pedagošku 2018/2019. godinu (avgust 2018).

II U okviru boravka realizovat će se Cjeloviti razvojni program i Specijalizirani program iz engleskog jezika za djecu srednjih i starijih grupa, koji realizuje profesorica engleskog jezika. Također, sva djeca, korisnici usluga Javne ustanov za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“, kojoj je to potrebno imaju besplatan logopedski tretman.

III Za upis djeteta u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj potrebno je dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti po kriterijima za upis:

-popunjen zahtjev za upis (može se preuzeti klikom ovdje),

-potvrdu o mjestu prebivališta sa područja općine Kakanj,

–  potvrde poslodavca o zaposlenosti oba roditelja,

– potvrdu poslodavca o visini prosječnih mjesečnih primanja zadnja tri mjeseca za oba roditelja,

– potvrdu o redovnom ili redovnom samofinansirajućem studiranju,

– odluka suda o visini alimentacije,

– potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokaz o samohranosti:

rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, odluka suda o privremenom izdržavanju djeteta, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– rodni list ili potvrda o podacima o rođenju djece.

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje  bodove po datom kriteriju.

Ukoliko dijete bude primljeno u  Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, roditelji su dužni do potpisivanja Ugovora dostaviti ljekarsko uvjerenje.

IV Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a najkasnije do 06.03.2018. godine ili do popune kapaciteta grupa. Zahtjevi koji stignu nakon isteka roka upisa imat će status vanrednih zahtjeva.

Zahtjevi za upis se mogu preuzeti u prostorijama  Ustanove, na adresi ul. ZPO 66 u Kaknju. Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone: 032/552-120; 032/ 552-121 ili na broj mobitela 061/131-833.

Kakanj, 20.2.2018. godine