OIK KAKANJ: Kako gi glasali, potrebno prijaviti lica koja se ne mogu kretati

Lica koja zbog starosti, bolesti ili invaliditeta ne mogu izaći 7. oktobra na biračka mjesta, u roku od sedam dana treba prijaviti Općinskoj izbornoj komisiji, kako bi se u zakonskom roku o ovim licima mogla obavijestiti Centralna izborna komisija

Centru za socijalni rad i predsjednicima mjesnih zajednica upućen je poziv da u roku od sedam dana dostave podatake o licima koja su zbog starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove.

Dokumentacija se može dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općinska izborna komisija, Kakanj, ulica Alije Izetbegovića, Soliter 2, 72 240 Kakanj.

Kontakt osobe ispred Centra za birački spisak su Sedin Karahodžić i Bahrudin Arnaut. Telefonski broj 032/553-972. U ime Općinske izborne komisije Kakanj kontakt osobe su Edin Kasper i Alma Neimarlija, broj telefona: 032/553-900.