OKC KAKANJ I OPĆINA KAKANJ: „Otvori oči, djeca su naši sutrašnji sudci“ – kampanja podrše djeci oboljeloj od raka

Kakanjsko Udruženje OKC Kakanj i Općina Kakanj ove godine obilježavaju Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka

Udruženje OKC Kakanj smatra  obaveznim i značajnim datumom 15.februar te je inicijator obilježavanja ovog datuma i dana u Kaknju po prvi put kao znak solidarnosti i podrške kako za kakanjsku tako i za svu djecu na dan koji se u Svijetu obilježava kao Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka.

OVE GODINE UZ PODRŠKU OPĆINE KAKANJ UDRUŽENJE OKC KAKANJ REALIZIRA AKTIVNOSTI SA MINI KAMPANJOM I DVA DANA AKTIVIZMA POD NAZIVOM:

 „Otvori oči, djeca su naši sutrašnji sudci“

  Kakanj je specifičan primjer industrijalIzacije I ubrzanog razvoja privrede koja naravno kroz razne društvene, humanitarne i sportske aktivnosti pomaže kako pojedince, akcije, sportske kolektive pa i udruženja i na taj način podstiče na aktivizam. Obilježavanje ovog datuma ukazuje na činjenicu da Općina Kakanj kao Institucija i svi potencijalni sponzori brinu i solidarišu o soc. kategorijama pa i ovima koji su najranjivija u našoj Općini jer iz dana u dan imamo akcije prikupljanja pomoći za liječenje djece i mladih u našem gradu.

OKC Kakanj i Općina Kakanj

Udruženje OKC KAKANJ u saradnji sa Općinom Kakanj prvi put u Kaknju obilježava 15. februar Međunarodni dan djece oboljele od te bolesti

Članovi i volonteri Udruženja „Omladinski kulturni centar Kakanj“ zajedno sa neformalnom grupom učenika STŠ Kakanj danas će realizirati radionicu sa porukama a sutra će se okupit tim povodom na lokalitetu kakanjske Pošte, u okviru kampanje koju su nazvali „Otvori oči, djeca su naši sutrašnji sudci“

Planirano je da će se manifestaciji pridružiti mladi, učenici kao i mnogobrojni građani. Najmlađi će ostavljali svoje crteže i poruke ispisane na papirićima. Okupljeni na trgu, DIJELTI ĆE zlatne balone, a kao znak ohrabrenja dijeliti će se i zlatne vrpce.

Cilj ovog okupljanja je podizanje svijesti o malignim bolestima koje pogađaju djecu i mlade, kao i pružanje podrške djeci i njihovim roditeljima.

„Kao odgovorni građani i predstavnici djece i mladih na simboličan želimo da ih podržimo i damo na značaju velikoj borbi najmlađih koji predstavljaju bitnu kariku u našem društvu. Tu smo da pozdravimo živote mališana koji su uspjeli da se izbore sa ovom bolešću i podrška roditeljima koji su izgubili svoje male borce. Udruženje OKC Kakanj bavi se promocijom volonterizma i podsticanjem djece i mladih na aktivno uljučivanje u život zajednice.

Udruženje OKC Kakanj je osnovane sa ciljem da poboljša položaj mladih i djece na području Općine Kakanj i ZDK ali i šire, kroz informisanje, edukaciju, prevenciju i promociju ali i njihovo aktivno uključivanje i motivisanje – učešće u društvu. Naša vizija su mladi ljudi kao ključni akteri razvoja lokalne zajednice.

S CILJEM AKTUELIZIRANJA OVOG DATUMA, IZNALAŽENJA NAČINA I MOGUĆNOSTI KONTINUIRANE POMOĆI OBOLJELOJ KAKANJSKOJ DJECI KOJA BOLUJU OD RAKA.

 OVA KAMPANJA JE UVERTIRA NAŠIH ODREĐENIH BUDUĆIH INICIJATIVA I DUGOROČNIJIH PLANOVA KOJI MOGU DIREKTNOJ POMOĆI  DJECI, KAKO FORMIRANJEM REGISTAR BROJA OBOLJELE KAKANJSKE DJECE KAO I MODALITETI POMOĆI TOJ DJECI I NJIHOVIM POTREBAMA.

 UDRUŽENJE OKC OD 2016.GODINE KONTINUIRANO RADI NA IMPLEMENTACIJI MNOGOBROJNIH AKTIVNOSTI  I PROJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ,DOKAZANO  NA VEOMA ODGOVORAN I PROFESIONALAN NAČIN.

DO SADA SU AKTIVISTI OVOG UDRUŽENJA REALIZIRALI NIZ PROJEKATA OD KOJIH JE UDRUŽENJE SVOJIM RADOM POSTALO PREPOZNATLJIVO U OKVIRIMA ZDK, FBIH I ŠIRE.

U svijetu se  15. februar/veljača   obilježava kao Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Tim povodom Udruženje OKC Kakanj je za  15. i 16. februara/veljače je osmislilo kampanju lokalnog karaktera za svu oboljelu i liječenu djecu od malignih bolesti.

„Otvori oči, djeca su naši sutrašnji sudci“, je naziv ove kampanje podrške i solidarnosti sa djecom koja se održava u petak (15.02.2019.godine) i subotu (16.02.2019.godine) na lokalitetu kod Pošte planirana je podjela promotivnih materijala i podjele zlatnih vrpci građanima, s ciljem podizanja svijesti javnosti i što boljeg razumijevanja brojnih problema i poteškoća s kojima se susreću oboljela djeca i njihove obitelji.

Iz Udruženja „Omladinski kulturni centar Kakanj“ pozivaju javnost, učenike, i građane, da se pridruže javnoj akciji i kampanji u subotu 16.02.2019.godine na lokaciji ispred kakanjske Pošte i na taj način solidarišu, jer na taj način simbolično pokazuju dobrotu, humanost i solidarnost s oboljelom djecom i njihovim roditeljima.

Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka (ICCD) JE GLOBALNA surađivačka kampanja osnovana na podizanju svijesti o dječijem raku, te istraživanje, podrške djeci i adolescentima sa rakom, preživjelima i njihovim porodicama.

OVAJ DAN I PODRŠKA PROMOVIŠE poštovanje i veće razumijevanje problema i izazova koja se tiču djece oboljele od raka.

Također reflektuje potrebe za pravednijim i boljim pristupom kako samim tretmanima tako i brizi o svoj djeci koja boluju od raka, širom svijeta.   Osim toga ova kampanja će biti idealna prilika da se pozovu svi oni koji mogu od pojedinca do privrednika da na svoj način dodatno solidarišu i što više pripromogne u liječenju djece oboljele od raka i da se planiraju neki naredni koraci ka direktnoj i stalnoj pomoći industrije kakanjskoj djeci.

U iskrenoj nadi da ćete podržati ovu aktivnost o obilježavanju Međunarodnog dana o kome se mora javno govoriti, unaprijed se zahvaljujemo.

5 razloga da podržimo ovaj dan :

 

  • Dječiji rak je izlječiv – ali postoji značajna nejednakost u postotku preživljavanja različitih zemalja i unutar samog kontinenta.
  • Pristup najboljoj mogućoj brizi – je ljudsko pravo, a ne tek privilegija. Svako dijete, bilo gdje u svijetu, zaslužuje najbolji tretman i brigu.
  • Djeca su naša budućnost – svako dijete je nezamjenjiv doprinositelj svojoj, kao i našoj, zajednici i državi. Za svako dijete koje umre od raka, svijet gubi 71 godinu života.
  • Nijedna porodica nebi smjela bakrootirati, izgubiti svoje prihode, ili postati siromašnija kada dijete oboli od raka. Nijedno dijete, niti porodica nebi se trebali suočavati sa rakom sami.
  • Jedna smrt je i previše. Previše djece i adolescenata umire od raka širom svijeta.
  • Na osnovu sadašnjih limitiranih statistika, jedno dijete umire od raka svake tri minute. Efektivni tretmani za određene tipove raka još uvijek ne postoje u mnogim niže i srednje razvijenim zemljama – pa čak i u nekim razvijenim.

” Djeca – NAŠI sutrašnji sudci. ”

U Federaciji BIH jwe 2017 umrlo 10 djece i mladih (0-19 g starosti) od malignih i benignih neoplazmi  Istovremeno je od infektivnih i prarazitarnih bolesti umrlo 9 djece.

Karcinomi djece i mladih se razlikuju se od karcinoma kod odraslih:

UDRUŽENJE OKC KAKANJ – Poziva na akciju

Sad je vrijeme. Ne može biti više “ali”, tj. nema opravdanja.

Djeca nisu samo manji odrasli!

Mnogi karcinomi odraslih se mogu dijagnosticirati rano.

U 80% djece, do trenutka kada se dijagnosticira, rak se već proširio na druga područja tijela.

Neki karcinom gotovo nikada ne nastaju nakon dobi od 5 godina; drugi se najčešće pojavljuju među tinejdžerima. Čak i kada djeca dobiju karcinom odraslih osoba, oni se moraju liječiti različito.

PRESS OKC KAKANJ