OO SDA Kakanj: Kandidati za lokalne izbore 2016.

izborna sda

 

SDA Kakanj

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa zakonom ovjerila nezavisne kandidate i kandidatske liste političkih stranaka, koalicija i liste nezavisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima koji se održavaju

02. oktobra 2016. godine.

Imena nezavisnih kandidata i kandidatske liste bit će odštampani na glasačkim listićima.

Ovjerene kandidatske liste možete pogledati OVDJE

Stranka Demokratke Akcije Kakanj – SDA Kakanj

Kandidat za načelnika Kaknja – Nermin Mandra

Kandiadti za OV:

1. Bečirhodžić Džemal – Nosilac liste

2. Čaluk Mirsada

3. Veispahić Haris

4. Purišević Mejrema

5. Šljivo Aldin

6. Kovač Nadina

7. Ibrahimspahić Adnan

8. Hasić Ramiz

9. Lihović Dalila

10. Aliefendić Edin

11. Kubat Elvira

12. Trako Nisvet

13. Omerhodžić Indira

14. Selimović Amar

15. Đokić Nijaz

16. Mamela Mediha

17. Alajbegović Senad

18. Delić Lejla

19. Šahman Safet

20. Begić Muhdin

21. Lopo Senida

22. Kubat Muhamed

23. Omerović Enesa

24. Amidžić Meho

25. Hadžić Kemal

26. Topalović Ilma

27. Talić Namir

28. Zaimović Azra

29. Neimarlija Mahir

30. Hrusto Izudin

31. Tulić Mirsada

32. Delibašić Elmedin

33. Trako Melisa

34. Merdić Admir