Općina Kakanj u 2019.godinu s Budžetom od 26.799.847,19 KM

Sjednica Općinskog vijeća Kakanj koja je održana posljednjeg dana 2018. godine donijela je Budžet Općine Kakanj za 2019. godinu u iznosu od 26.799.847,19 KM. Blagovremeno usvajanje budžeta, bez potrebe da se usvaja odluka o privremenom finansiranju, važan je preduslov da Kakanj i u 2019. godini nastavi s pozitivnim trendovima i prosperitetom u svim segmentima života kakanjske lokalne zajednice.

Budžet Općine Kakanj za 2019. godinu ima snažnu razvojnu i snažnu socijalnu komponentu.

“Kada sam preuzimao dužnost v.d. načelnika, bivši načelnik Nermin Mandra mi je sugerisao da ne zaboravim sve ljude u Kaknju koji trebaju pomoć jer šta bi vrijedilo sve što napravimo u Kaknju, ako bismo zaboravili čovjeka u stanju potrebe. Snaga jedne općine, jednog društva, jedne države se mjeri intenzitetom brige za ljude koji trebaju pomoć. Mi želimo da Kakanj bude jak upravo u toj brizi prema ljudima. To je ideja vodilja koje se držao Nermin Mandra, to je ideja koju i ja slijedim. U skladu s tim postulatom kreiran je i nacrt, a potom i Prijedlog Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu. Kakanj nastavlja čvrsto putem progresa, još jače i odlučnije”, rekao je v.d. načelnika Aldin Šljivo.