Općina Kakanj uvijek na potezu: I danas će se raditi na sanaciji posljedica poplava i vodenih bujica

I danas će se raditi na sanaciji posljedica poplava i vodenih bujica.

U Lučanima će se raditi na sanaciji puta i kanalisanju potoka.

Za danas je planirana intervencija na putu za Gornju Papratnicu i Sebinje gdje je došlo do oštećenja puta i pojave odrona.

Za danas je planirano čišćenje od mulja i sapiranje dijela Vatrogasne ulice. Ovaj posao jučer nije bilo moguće realizirati jer se voda nije bila u potpunosti povukla.

Za sutra je planirano izvlačenje iz korita Bosne ostataka visećeg mosta u Modrinju.