Općina Kakanj za građane plaća članarinu u Gradskoj biblioteci Kakanj

Iz Budžeta Općine Kakanj će biti isplaćeno 9.000 KM u svrhu plaćanja članarine za građane Kaknja u
Gradskoj biblioteci Kakanj.