Općinska inspekcija: Iz prirode uklonjenja 3 puna kamiona sandučara odbačenih guma

dsc_0869-660x330

U proteklom periodu općinska inspekcija je poduzela mjere kako bi se od velikog broja starih i istrošenih guma veoma velikih dimenzija očistila korita potoka Žuća i Marošićkog potoka između Tršća i Ponijera, te područje između Ponijera i  Mehurića i dalje prema izvoru Trstionice.

dsc_0862Ove gume su odbacivane proteklih 10 i više godina u momentima oštećenja i mijenjanja sa novim gumama, a demontirane su sa velikih radnih mašina.

Obzirom da je sjeću šume na ovom području vršila Šumarija “Ribnica” Kakanj koja djeluje kao poslovna jedinica Javnog preduzeća Šumsko-privredno društvo ZDK, općinski vodni inspektor je ovom subjektu izdao nalog da izvrši uklanjanje guma.

dsc_0863Tokom poduzimanja ovih mjera vodni inspektor je naišao na visok nivo kooperativnosti i saradnje od strane Šumarije “Ribnica” Kakanj koja je angažirala potrebnu mehanizaciju-kamione i skipove, te izvršila uklanjanje guma, a preostalo je još izvršiti odvoz manjeg broja guma.

Tokom akcije izvlačenja guma prikupljena su čak 3 puna kamiona sandučara guma, obzirom da se radilo o većem broju guma koje imaju veoma velike dimenzije.

dsc_0864  dsc_0866 dsc_0868