Općinska stipendija: Preliminarna lista

Objavljujemo Preliminarnu listu kandidata koji su se prijavili na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2020/21. godinu.

Visina stipendije je 800,00 KM.

Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom prijave na Konkurs klikom ovdje.

Na listu se može izjaviti pismeni prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja liste. Pismeni prigovor podnosi se putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Kakanjinfo