Općinski novčani podsticaj za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije

opcina-kakanj

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije.

Podstiče se nabavka poljoprivredne mehanizacije (traktori, motokultivatori, balirke za sijeno i samohodne kosačice) u iznosu do 30% vrijednosti nabavljene mehanizacije (maksimalan iznos podsticaja je do 3.000,00 KM), aparata za mužu krava u iznosu do 50% vrijednosti aparata (maksimalan iznos podsticaja je do 500,00 KM) i laktofriza u iznosu do 50% vrijednosti laktofriza (maksimalan iznos podsticaja je do 3.000,00 KM), što poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini koja je obavljena u 2016. godini.

Mehanizacija koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju nezaposlene osobe koje se nalaze na birou za zapošljavanje, registrirani poljoprivredni proizvođači  i ostale zaposlene osobe (poljoprivredni proizvođači)  koji nabave navedenu novu poljoprivrednu mehanizaciju u 2016.godini.

Prioritet  pri  dodjeli podsticaja imaju nezaposlene osobe.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

–       zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku mehanizacije,

–       kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2016.godini,

–       dokaz  o nezaposlenosti izdat od Biroa za zapošljavanje,

–       kopija Rješenja o registraciji za navedenu djelatnost -registrovani poljoprivredni proizvođači,

–       Porezna faktura o nabavci mehanizacije (član 107. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost “Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07,

100/07, 35/08 i 65/10) – original ili ovjerena kopija;

–       ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija neće biti prodana ili otuđena u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja;

–       kopija tekućeg /žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2016. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj ili klikom ovdje, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.