Osvrt rada Općine Kakanj u 2020. pod kormilom mladog načelnika Aldina Šljive

Osvrt: Tokom prvih pet mjeseci 2020. godine na području općine Kakanj u infrastrukturne projekte uloženo oko 3.000.000 KM

Od početka 2020. godine, zaključno sa 01.06., na području općine Kakanj realizuje se nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata koji se tiču unapređenja putne, vodovodno-kanalizacione i ostale neophodne infrastrukture. Uprkos pandemiji koronavirusa, nije se odstupilo od zacrtanih planova, te je uložen dodatni napor kako realizacija istih ne bi bila dovedena u pitanje.

Za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica ukupno je uloženo 1.792,177 KM, od čega se naročito izdvaja izgradnja dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo ukupne vrijednosti 1,5 miliona KM. Podsjećamo, u okviru I faze radova planirano je probijanje dionice ceste uz rijeku Ribnicu dužine 2.000 m. Radi se o strateškom projektu kojeg zajednički realizuju Općina Kakanj, “Trgošped” d.o.o. Kakanj, Tvornica cementa Kakanj i Rudnik mrkog uglja “Kakanj”. Općina Kakanj će u tu svrhu izdvojiti 900.000 KM, uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacija, pribavljanje potrebnih saglasnosti, izradu i finansiranje potrebne projektno-tehničke i građevinske dokumentacije.

Od ostalih projekata koji se finansiraju iz Budžeta Općine Kakanj, izdvajaju se rekonstrukcija ceste u Ulici 1. maj (50.000 KM), rekonstrukcija cesta u MZ Ričica (50.000 KM), rekonstrukcija ceste Alagići-Zgošća (40.000 KM), rekonstrukcija ceste u Velikim Trnovcima (21.863,52 KM), rekonstrukcija dionice ceste u naselju Varda (20.314,71 KM), rekonstrukcija ceste u Nažbilju (20.000 KM), rekonstrukcija saobraćajnice od Mosta šehida prema Albaniji (15.000 KM), izgradnja putne infrastrukture u Hrastovcu (50.000 KM), te sanacija puta i korita rijeke kod škole u Starposlama (25.000 KM).

Uporedo s tim, započeta je izgradnja važnijih hidrotehničkih objekata: vodovod Zagrađe (150.000 KM), vodovod Varalići, MZ Krševac (122.000 KM, početak radova planiran ove sedmice), vodovod Brus (60.000 KM), vodovod Koprivnica (50.000 KM), završetak izgradnje kanalizacionog sistema u MZ Haljinići (ukupno projekat: 260.000 KM), izgradnja kanalizacionog sistema Bjelavići-Obre Polje (25.000 KM). Ukupna vrijednost ulaganja u vodovodno-kanalizacionu infrastrukturu iznosi 667.000 KM. Radi se o projektima finansiranim kroz Program utroška sredstava od vodnih naknada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK.

Kada je riječ o ostalim značajnim radovima, ističu se sanacija mreže daljinskog grijanja ukupne vrijednosti 270.000 KM, pri čemu Općina Kakanj učestvuje sa 200.000 KM, a JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj sa 70.000 KM. Također, završena je izgradnja dionice obaloutvrde na desnoj obali rijeke Bosne u vrijednosti od 425.000 KM, finansirana od strane Agencije za vodno područje rijeke Save.

Tokom naznačenog vremenskog perioda ostvaren je kontinuitet u pogledu saradnje sa mjesnim zajednicama i podrške njihovim potrebama, pa su tako u završnoj fazi radovi na sanaciji objekta Društvenog doma u Kraljevoj Sutjesci (25.000 KM), dok je Općina Kakanj pomogla u opremanju prostorija Društvenog doma u Hrastovcu.

U narednom periodu nastavit će se realizacija ostalih infrastrukturnih radova za čije izvođenje su potpisani ugovori, shodno usvojenim planovima i programima za tekuću godinu, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještavana.