Ove godine u Kaknju veći broj rođenih za 48

Tokom 2018. godine, zaključno sa 3.decembrom, u matičnu knjigu rođenih u Kaknju izvršena su 442 upisa, dok su u matičnu knjigu umrlih izvršena 394 upisa što znači da je za 48 više rođenih, nego umrlih osoba.
Naša zemlja po natalitetu već duže od deset godina zauzima posljednje mjesto u regionu, a broj umrlih u odnosu na broj živorođenih veći je godišnje u prosjeku i do pet hiljada.

Kanton Sarajevo jedini je u Federaciji „u plusu“ kada se radi o prirodnom priraštaju na 1.000 stanovnika. Stručnjaci stalno upozoravaju na uslove koji utiču na stopu nataliteta i sklapanje brakova kod mladih ljudi: Loši uslovi, nezaposlenost, nemogućnost stanovanja, nemaju svoj vlastiti stan, a ne žele živjeti sa roditeljima…

Drugi opet misle da je problem mladih ljudi mentalitet, da moraju shvatiti da je vrijeme kapitalizma, i da sami trebaju preuzimati vlastiti put i sudbinu u svoje ruke.
Pokušaji da se nešto promijeni su sporadični. Trend koji bilježi Općina Kakaknj u općem ambijentu je pozitivan, ali u svakom slučaju nedovoljan za demografsku sliku koju treba ova zemlja.