Ovo su kakanjski SDA kandidati na listama za oktobarske izbore

SDA BiH kandidirala je ukupno 506 članova, i to za sve nivoe vlasti na cijelom prostoru BiH. Od navedenog broja, 450 su kandidati s područja Federacije BiH, kandidirani za više nivoa – od kantonalnih skupština, Parlamenta Federacije BiH, do državnog nivoa.

Preostalih 56 kandidata je na listama s područja Republike Srpske u okviru Koalicije “Pokret za državu” i dio kandidata na državnom nivou s prostora RS-a gdje se “liste vode pod Strankom demokratske akcije, uz podršku stranaka Koalicije.

Kada su kandidati SDA iz Kaknja u pitanju ova stranka ima kandidate za sve nivoe vlasti.

Za Skupštinu ZDK iz Kaknja je na listi pet kandidata:

3. Mirnes Bašić, aktuelni premijer ZDK .

16. Džemal Bečirhodžić, aktuelni vijećnik u OV Kakanj.

23. Nerma Đino

28. Sanda Hasagić Terzić

32. Ajla Haračić

U izbornoj jedinici 6 za Federalni parlament SDA Kakanj ima dva kandidata:

1. Mirsad Zaimović, nosilac liste i aktuelni Predsjedavajući Predstavničkog doma Federalnog parlamenta

7. Almedin Aliefendić

Državni parlament: 

– Nermin Mandra, nosilac liste i aktuelni poslanik – Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 

Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 2. oktobar ove godine.

Kakanjinfo.com