PDA KAKANJ: INICIJATIVA – KORISTI AUTOPUT A1 BESPLATNO

Autoput je nužnost savremenog svijeta i mnogostruka korist ali ima i svoje nedostatke. Izgradnja autoceste utječu na ljude, biljni i životinjski svijet, pravi se barijera u prirodi, razdvajaju se naselja, narušava biljni i životinjski svijet, ima i druge posljedice.

Uopšte, većom količinom saobraćaja sve ceste predstavljaju ozbiljnu prijetnju za ljude, biljni i životinjski svijet. Više od 10 godina općinske vlasti (bivše i današnje) nisu u stanju obezbjediti normalan saobraćaj za tranzit vozila koja ne koriste autoput A1 u općini Kakanj. Iako je kod izgranje autoputa A1 predviđena zaobilaznica autoputa A1, odnosno regionalna cesta od ulaza do izlaza iz općine Kakanj taj posao nije završen, izgrađen je samo manji dio te dionice.

Kakanjska politika i općinske vlasti su imale mnogo ideja oko trase i sve su propale. Uglavnom su preovladavale interesne ideje lokalnih privrednika. Danas se zaobilaznica autoputa A1 saobraća najvećim dijelom kroz naseljena mjesta, Čatiće, Doboj, gradska zona, podvarda, i dr.

Danas je veoma intenzivan teretni i putnički saobraćaj preko ovih naseljenih mjesta čineći ozbiljnu prijetnju za ljude, biljni i životinjski svijet.

Pokret demokratske akcije će u općinskom vijeću pokrenuti inicijativu da se kao zaobilaznica kroz općinu Kakanj koristi autoput A1 besplatno (do izgradnje zaobilaznice). Besplatna zaobilaznica bi se koristila na dionici Čatići-Kakanj-Bilješevo, u povratnku Bilješevo-Kakanj-Papratnica. Ova inicijativa ima višestruku korist za građane. Finansiranje upotrebe autoceste A1 može biti na teret JP Autoceste FBiH ili općine Kakanj.

PDA KAKANJ