Plata još nema na računima brezanskih rudara

Brezanski rudari jučer do 16 sati nisu dobili plate. Novac za junske plate je u bankama, ali ne i na računima radnika. Za transfer novca čeka se obećani papir o deblokadi računa brezanskog ugljenokopa iz federalne Vlade koji treba doći na adresu Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalna ispostava Zenica.
Oslobođenje saznaje da je potvrda stigla u 17.30 sati čime su otklonjene prepreke za isplatu plata brezanskim rudarima.

Dogovor

Dogovor o načinu isplate plata za sedam rudnika u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH za period do kraja 2016. godine postignut je u četvrtak u Sarajevu. Rudnici Kreka, Gračanica i Đurđevik obavezali su se da će u tom periodu isplaćivati uz plate i stopostotni iznos doprinosa, Kakanj i “Abid Lolić” – Bila dogovorili su uplatu 30 posto doprinosa, a Zenica i Breza po 20 posto. Po isteku ovog vremenskog roka svi bi plaćali puni iznos i ne bi bilo moguće isplatiti plate bez doprinosa.
Potpisani papir o deblokadi računa, unatoč obećanjima, nije stigao na vrijeme (do kraja radnog vremena, tj. do 16 sati). Navodno je bio poslan, pa vraćen jer nije bilo dobro proceduralno odrađeno.

Proizvodnja

Brezanski rudari u četvrtak su nakratko štrajkovali zbog nagovještaja da im zbog blokade računa i nedovoljno novca ne može biti na vrijeme isplaćena junska plata.

– Kreka je bila u teškoj situaciji, ali su digli nivo proizvodnje i sada su u situaciji da mogu isplaćivati kompletan iznos za doprinose. Gračanica je uvijek mogla plaćati doprinose. Đurđevik je stao na jedan nivo otvaranjem određenih kapaciteta i može pokrivati svoje obaveze. Zenici je pružena šansa da uplaćuje 30 posto novca za doprinose do početka rada sa mehanizovanim kompleksom u jami Raspotočje. Bila ima pripremljen dobar kapacitet, a zatvaranjem jednog ventilacionog polja i ona bi stala na zelenu granu. U Kaknju se nadaju da će montažom opreme u jamu Begići biti u mogućnosti plaćati kompletan iznos. Mi u Brezi imamo jedno čelo koje je u preseljenju na drugi lokalitet. Koncem godine bi mogli poslovati pozitivno, kazao je Ćamil Zaimović, direktor RMU Breza. slika