Po zakonu je nezakonito da Agić godinama radi u dvije advokatske kancelarije, u Kaknju i Visokom!? Na potezu Advokatska komora!?

Kako ono kaže narodna izreka: “ako laže koza ne laže rog” ili ona “para na paru uš na fukaru” a tako biva i naša svakodnevnica na koju smo navikli. Jedna je specifična i posebna, advokatsko-politička varijanta djelovanja vijećnika NIP-a (naroda i pravde) u ulozi advokata ili obrnuto.

Prema saznanjima našeg portala Agić Suad (advokat i političar-vijećnik NIP-a Visoko) izgleda dobro koristi svoje kapacitete pa može čak da sjedi i na dvije odnosno tri stolice. I to godinama, onoj prije svega političkoj, koja mu omogućava pojavljivanje u javnosti u ulozi vijećnika da priča i proziva sve i svašta a onda ko biva i profesionalnoj da se brani ako ga ko kritikuje.

Međutim, onda kad ga neistomišljenici kritikuju ili čak biva spomenut u ulozi advokata, odnosno političara, on to shvata kao uvredu i koristi to tako da te iste “kritičare” sa svojim familijarnim advokatskim timom šalje na sud, čak i “svoje” stranke što je apsurd i jedna neobična pojava koju bi trebalo da u skorije vrijeme dobro i detaljno istraže, analiziraju i razmotre nadležne institucije te daju svoje mišljenje.

Kancelarija i reklama Agić Suada u Kaknju
Reklama na kancelariji u Kaknju sa brojem telefona
Kancelarija i reklama Agić Suada u Visokom

Dok zakon kaže da advokat može da ima samo jednu kancelariju na području Federacije BIH, Agić advokatski ured u Kaknju i Visokom i to sa istaknutom reklamom, imenom i brojem telefona!?

Kako smo se uvjerili, kancelarija sa istaknutom reklamom, imenom, brojem telefona na dvije kancelarije zaista postoji. Onda smo provjerili u zakonskim odredbama te pronašli sljedeće:

Advokat na dvije kancelarijske adrese – Na potezu Advokatska komora!?
Samoreklama i na Youtube kanalu: Javno 2014 na TV predstavljanju Agić Suad priznaje da radi i u Kaknju i u Visokom
Print screen jedne objave na jednom visočkom portalu
Na internetu više samoreklama (prava i advokature) koristeći se javnom političkom funkcijom već nekoliko godina
Više puta – Samoreklama preko političke javne funkcije

Ove slike i dokazi govore više od hiljadu riječi kako i na koji način jedan pojedinac smatra da može da bude iznad zakona i njegovih odredbi. A može li vidjet ćemo, sada je na potezu Advokatska komora!?

Kakanjinfo.com