Počela nova školska godina: Detalji iz ljetopisa Gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj

Gimnazija Kakanj

Prvog novembra 1946. godine počela je sa radom Državna niža realna gimnazija u Kaknju.

Uvođenjem tzv. srednjeg usmjernog obrazovanja Gimnazija je poslije ukinuta, a 23. maja 1991. godine, na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Kakanj, Gimnazija je vraćena Kaknju.

Na toj sjednici Skupština opštine Kakanj usvojila je Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Gimnazije u Kaknju i Odluku o osnivanju Gimnazije.

Odluka je usvojena na osnovu novog Zakona o srednjoj školi kojeg je Skupština SR BiH usvojila polovinom novembra 1990. godine. Ovim zakonom definirano je uspostavljanje gimnazija, tehničkih, stručnih i drugih škola.

Do osnivanja Gimnazije u Kaknju je postojao Srednjoškolski centar sa dvije srednje škole. Škola “21. decembar” obrazovala je 3 struke: rudarsko-geološku, građevinsko – geodetsku i ekonomsko – komercijalnu, sa trećim i četvrtim stepenom složenosti i 7 različitih obrazovnih profila.

U Srednjoj školi “21. maj” učenici su se osposobljavali u dvije struke: mašinskoj i elektrotehničkoj, sa 6 obrazovnih profila.

Ovako sužen izbor struka i zanimanja nije bio zadovoljavajući pa su neki učenici svoje školovanje nastavljali u drugim mjestima, najčešće u Zenici i Sarajevu, a jedan broj učenika poslije završene osnovne škole nije upisivao srednju školu.