POČELA OBUKA NASTAVNIKA IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA

U Zenici je 25. i 26. aprila održan prvi dio obuke nastavnog kadra koji predaje predmet Preduzetništvo, iz tri odabrane škole sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Naime, projekat “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2), kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH) je uspostavio saradnju sa pet kantona na području Federacije BiH – Bosansko-podrinjskim, Hercegovačko-neretvanskim, Zapadnohercegovačkim, Zeničko-dobojskim i Tuzlanskim kantonom.

U proteklom periodu je EGG 2 projekat, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i pedagoškim zavodima pomenutih kantona, pokrenuo aktivnosti i pružio podršku s ciljem inoviranja i unapređenja postojećih nastavnih sadržaja iz predmeta Preduzetništvo u 51 srednjoj školi na području FBiH. Razvijeni kurikulum koncipiran je na način da predstavlja logičnu i zaokruženu cjelinu sa svim potrebnim elementima kako bi se mogao implementirati kroz nastavni proces u srednjim školama. Cilj je da se kroz formalno obrazovanje potakne jačanje preduzetničkog duha, vještina i znanja te na taj način podstaknu mlade osobe da se u većoj mjeri upuštaju u realizaciju preduzetničkih ideja na bazi svojih intelektualnih i fizičkih sposobnosti.

S ciljem kvalitetnog integrisanja inoviranog sadržaja u nastavni proces, EGG 2 projekat podržava jačanje kapaciteta i kompetencija nastavnog kadra kroz organizaciju obuka nastavnika koji predaju predmet Preduzetništvo, kao i predstavnika pedagoških zavoda.

Treningu u Zenici prisustvovalo je 12 nastavnika iz tri odabrane srednje škole (Mješovita srednja škola Tešanj, Mješovita srednja škola Zenica i Srednja mješovita škola “Mladost”) i četiri predstavnika Pedagoškog zavoda Zenica. Proces osnaživanja nastavnog kadra trebao bi ostvariti pozitivan efekat u narednoj školskoj godini na 370 učenika koliko ih u ove tri škole ima predmet Poduzetništvo.

Učenici će imati priliku pohađati inovirani sadržaj iz predmeta “Preduzetništvo” u školskoj 2023/2024. godini, a obuke se održavaju u školskoj 2022/2023. godini, kao priprema za početak sljedeće školske godine.

Press služba ZDK