Počinju radovi na humusiranju, ozelenjavanju i postavljanju mobilijara u Eko-parku Tršće

Potpisani ugovori o izvođenju radova na humusiranju, ozelenjavanju i postavljanju mobilijara u Eko-parku Tršće (završna faza).

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo potpisao je s firmama “Glovis” Zenica i “Prunus” Kakanj ugovore o izvođenju radova u okviru završne faze izgradnje Eko-parka Tršće.

Firma Prunus će izvršiti humusiranje i ozelenjavanje Eko-parka Tršće (vrijednost radova 7.780,50 KM), dok će firma “Glovis” izvršiti nabavku i postavljanje mobilijara (vrijednost radova 12.132,90 KM).