Počinju radovi na uređenju obale rijeke Bosne

Krajem mjeseca aprila očekuje se nastavak radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne i to na potezu Cementarski most – Most mladih (dužine 90 m), kao i sanacija prethodnih radova (dužine 100 m).

Vrijednost radova iznosi 234.000 KM.

Naručioci radova su “Agencija za vodno područje rijeke Save” i Općina Kakanj.

Izvođač radova je firma “Gradnja 1” d.o.o. Tešanj.

Budžetom Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo planirana su značajna sredstva i za uređenje ušća rijeke Zgošće.