Pogledajte gdje sutra možete glasati za svoje buduće predstavnike mjesne zajednice

OPĆINA KAKANJ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA

U MJESNIM ZAJEDNICAMA OPĆINE KAKANJ

 

 

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Općine Kakanj broj: 01/1-8-229/17 od 30.05.2017.godineKomisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj, na V sjednici održanoj dana 21.06.2017. godine donosi

 

O D L U K U

o utvrđivanju biračkih mjesta na području mjesnih zajednica

 

MZ BIČER

 1. Željeznička stanica – kod kuće Ahmetović Eniza-Ene na Željezničkoj stanici od 08,00 – 11,00 sati
 2. Slijevnice – ispred Caffe-a Žućo od 11,00 do 15,00 sati
 3. Bičer – ispred mekteba od 15,00 do 18,00 sati

 

MZ BIJELE VODE

 1. Kučići – ispred trgovine na autobuskoj stanici od 08,00 do 11,00 sati
 2. Bijele Vode – Područna škola u Bijelim Vodama od 11,00 do 13,00 sati
 3. Gornji Banjevac – ispred šadrvana u selu od 13,00 do 15,00 sati
 4. Kamen – stara prodavnica od 15,00 do 16,00 sati
 5. Hausovići – ispred kuće Tursum Nermina od 16,00 do 18,00 sati

MZ BJELAVIĆI

 1. Podbjelavići, Novo naselje, M. Voda – OŠ „Omer Mušić“ od 08,00 do 11,00 sati
 2. Čaluci, Obre – kod trgovine Obralija Mejre od 11,00 do 15,00 sati
 3. Bjelavići – Mjesni dom Bjelavići od 15,00 do 18,00 sati

 

MZ BREŽANI

 1. Brežani – kod kuće Murtić Avde od 08,00 do 14,00 sati
 2. Bištrani, Jasike i Zajezda – Dom u Bištranima od 14,00 do 18,00 sati

 

MZ BRNJIC

 1. Bašići, Pedići – Mjesni ured od 08,00 do 14,00 sati
 2. Brnjic, Jarevice – kod kuće Merdić Rifeta od 14,00 do 18,00 sati

MZ BRNJ

 1. Mjesni ured od 08,00 do 18,00 sati

 

MZ BILJEŠEVO

 1. Mioči – ispred mekteba od 08,00 do 10,00 sati
 2. Bilješevo – kod prodavnice od 11,00 do 14,00 sati
 3. Gornji Lučani – ispred džamije od 14,00 do 18,00 sati

 

MZ BUKOVLJE

 1. Brus – kod kuće Musić Ševke od 08,00 do 11,00 sati
 2. Demiri – kod Ševalove garaže od 11,00 do 13,00 sati
 3. Safundžije, Čobe – ispred kuće Musić Avde od 13,00 do 16,00 sati
 4. Luka, Bečirhodžići – Područna škola od 16,00 do 18,00 sati

MZ ČATIĆI

 1. Čatići – Mjesni ured od 08,00 do 11,00 sati
 2. Usijel – kod kuće Krivokapa Junuza od 11,00 do 12,00 sati
 3. Hrasno – kod kuće Spahić Ejuba od 12,00 do 14,30 sati
 4. Vehabi – kod praone auta od 14,30 do 16,30 sati
 5. Rampa-Polje – Caffe Taverna od 16,30 do 18,00 sati

 

MZ DONJI KAKANJ

 1. Karaulsko Polje – kod mekteba od 08,00 do 11,00 sati
 2. Donji Kakanj – kod trgovine Klas od 11,00 do 14,00 sati
 3. Tičići – OŠ „A. Muradbegović“ od 15,00 do 18,00 sati

MZ DUBOVO BRDO

 1. Dubovo Brdo – kod mekteba od 08,00 do 12,00 sati
 2. Drijen – kod kuće Kobilica Senada od 14,00 do 16,00 sati
 3. Rijeka, Kondžilo – Područna škola od 16,00 do 18,00 sati

 

MZ DUMANAC

 1. Desetnik – Područna škola od 08,00 do 12,00 sati
 2. Dumanac – kod džamije od 12,00 do 16,00 sati
 3. Roščevina – Područna škola od 16,00 do 18,00 sati

 

MZ DOBOJ

 1. Doboj I, II – prostorije MZ od 08,00 do 13,00 sati
 2. Doboj III, IV – prostorije Sekcije lovaca -OŠ. „15 April“ od 13,00 do 18,00 sati

 

MZ HALJINIĆI

 1. Luka Brežani, Marijina Voda, Bistrik i Crkvenjak – OŠ „Omer Mušić“ od 08,00 do 12,00 sati
 2. Haljinići –Dom Haljinići od 13,00 do 18,00 sati

 

MZ KAKANJ I

Birački odbor 1.

 1. Bare – ispred trgovine Tomić Berislava od 08,00 do 10,30 sati
 2. Plandište – ispred trgovine Škulj Šerifa od 10,30 do 13,00 sati
 3. Novo naselje Zlokuće – ispred trgovine Škulj Vehida od 13,00 do 15,00 sati
 4. Mile – raskršće kod Čorića vode do 15,30 do 18,00 sati

 

Birački odbor 2.

 1. Zgrada Općine Kakanj od 08,00 do 13,00 sati
 2. Mala sala Doma kulture od 13,00 do 18,00 sati

MZ KAKANJ II

 1. OŠ „M. M. Bašeskija“ od 08,00 do 18,00 sati

MZ KRŠEVAC

 1. Turalići – ispred mekteba od 08,00 do 10,00 sati
 2. Hodžići – ispred džamije od 10,00 do 12,00 sati
 3. Krševac – ispred mekteba od 12,00 do 14,00 sati
 4. Podborje – ispred mekteba od 14,00 do 16,00 sati
 5. Varalići – ispred mekteba od 16,00 do 18,00 sati

MZ KRALJEVA SUTJESKA

 1. Kraljeva Sutjeska – Mjesni dom od 08,00 do 18,00 sati

MZ MRAMOR

 • Mramor – kod mekteba od 08,00 do 12,00 sati
 • Ribnica – kod mekteba od 12,30 do 15,00 sati
 • Subotinje – kod mekteba od 15,00 do 18,00 sati

 

MZ MODRINJE

 1. Prostorije MZ od 08,00 do 13,00 sati
 2. Ispred mekteba od 13,30 do 18,00 sati

MZ NAŽBILJ

 1. Lipnica – kod kuće Zahirović Samira od 08,00 do 11,00 sati
 2. Nažbilj – Mjesni dom od 11,30 do 18,00 sati

MZ POPE

 1. Kod džamije od 08,00 do 18,00 sati

 

MZ PODGORA

 1. Barakovići – raskršće od 08,00 do 10,00 sati
 2. Sopotnica – šehidska česma od 10,00 do 13,00 sati
 3. Sopotnica – Novo naselje od 13,00 do 14,30 sati
 4. Popržena Gora – Područna škola od 15,00 do 18,00 sati

 

MZ PAPRATNICA

 1. Javor – ispred mekteba od 08,00 do 10,00 sati
 2. Gornja Papratnica – ispred mekteba od 10,00 do 12,00 sati
 3. Donja Papratnica – raskršće kod džamije (Brijest) od 12,00 do 15,00 sati
 4. Donja Papratnica – bivša Rudareva trgovina (kod autoputa) od 15,00 do 18,00 sati

MZ POVEZICE

 1. Kod kuće Jusufović Midhata od 08,00 do 11,00 sati
 2. Caffe vl. Delibašić Osmana od 11,00 do 14,00 sati
 3. Kod trgovine Prizma od 14,00 do 16,00 sati
 4. Dvorište Omerbegović Fahrudin – Kile od 16,00 do 18,00 sati

MZ POLJANI

 1. Poljani – kod škole od 08,00 do 12,00 sati
 2. Papratno – na raskršću od 12,00 do 14,00 sati
 3. Lučići – na raskršću od 14,00 do 18,00 sati

MZ RIČICA

 1. Živalji – kod mekteba od 08,00 do 9,30 sati
 2. Kaparovići – kod mekteba od 9,30 do 10,30 sati
 3. PŠ „Čelikovina“ od 10,30 do 14,00 sati
 4. Bjeloševići – kod mekteba od 14,30 do 15,30 sati
 5. Škomlići, Roje, Kevilji, Kolići i Mahala kod mekteba od 15,30 do 18,00 sati

MZ SEOCE

 1. Lukovo Brdo – centar sela od 08,00 do 10,00 sati
 2. Bijelo Polje i Dujmovići – autobuska stanica od 10,00 do 12,30 sati
 3. Seoce i Begići – autobuska stanica od 12,30 do 16,00 sati
 4. Čalukova Bara – kod kuće Duvnjak Andrije od 16,00 do 18,00 sati

MZ SLAPNICA

 1. Slapnica – PŠ Slapnica od 08,00 do 11,00 sati
 2. Gora – PŠ Gora od 12,00 do 17,00 sati
 3. Poljice od 17,00 do 18,00 sati

 

MZ STARPOSLE

 1. Slivanj – Dalin Gaj od 08,00 do 10,00 sati
 2. Hrastovac – kod kuće Gluhić Irfana od 10,00 do 12,00 sati
 3. Gornje Starposle – prostorije MZ od 12,00 do 14,00 sati
 4. Donje Starposle – kod kuće Kokić Fadila od 14,00 do 16,00 sati
 5. Gradac – Novo naselje kod matičnog ureda od 16,00 do 18,00

MZ TRŠĆE

 1. Tršće, Tabaci, Subašići – Područna škola od 08,00 do 13,00 sati
 2. Ivnica, Skenderovići – ispred šehidske česme na Ivnici od 14,00 do 18,00 sati

MZ TERMOELEKTRANA

 1. Koprivnica – kod džamije od 08,00 do 11,00 sati
 2. Donji Banjevac – kod trgovine EMIX od 11,00 do 13,00 sati
 3. PŠ „15. april“ na Termoelektrani od 13,00 do 15,00 sati
 4. Kujavče – kod džamije od 15,00 do 18,00 sati

MZ VARDA

 1. Varda – Mjesni ured od 08,00 do 11,00 sati
 2. Novo naselje – ispred poslovnih prostorija Čišija Nihada od 11,00 do 15,00 sati
 3. Romsko naselje, Ul. Branilaca i V div. NOP-a – kod Boračke zgrade od 15,00 do 18,00 sati

MZ VUKANOVIĆI

 1. Zlokuće (lokacija Novo naselje u Barama) od 08,00 do 11,00 sati
 2. Vukanovići – Područna škola od 12,00 do 18,00 sati

MZ VELIKI TRNOVCI

 1. Veliki Trnovci – Područna škola od 08,00 do 12,00 sati
 2. Pavlovići – kod kuće Pavlović Marka od 13,00 do 18,00 sati

 

MZ ZAGRAĐE

 1. Zagrađe – Područna škola od 08,00 do 11,00 sati
 2. Halinovići – kod mekteba od 11,00 do 15,00 sati
 3. Semetiš – kod mekteba od 15,00 do 18,00 sati

MZ ZGOŠĆA

 1. Zgošća – Kios vlasnik Šefik Veispahić od 08,00 do 14,00 sati
 2. Crnač i Čizmići – kod mekteba od 14,00 do 18,00 sati

 

Napomena: Birači upisani u birački spisak mjesne zajednice mogu glasati na bilo kojem od utvrđenih biračkih mjesta za mjesnu zajednicu u kojoj imaju prebivalište.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                             _________________________

                                                                       Karahodžić Sedin