Pogledajte mapu dešavanja u okviru Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani” i kartu režima saobraćaja u vrijeme održavanja manifestacije

KSC_Najnovija_mapa

U nastojanjima da i ovogodišnja Kulturno-sportska manifestacije “Kakanjski dani”, sa novim konceptom koji je uspostavljen prije tri godine, bude adekvatno i profesionalno organizirana kao i prethodne tri, i još bolje, realizirano je nekoliko popratnih aktivnosti koje najbolje oslikavaju koliko se ozbiljno pristupilo organizaciji.

Uz uobičajenu promotivnu aktivnosti izrade plakata, ove godine je, između ostalog, izrađena i mapa dešavanja sa režimom saobraćaja koji će važiti tokom održavanja “Kakanjskih dana”. Karta sadrži simbole kojima su označene lokacije na kojima će se odvijati programski sadržaji uz pojašnjenje simbola. Na mapi su ucrtani i dozvoljeni smjerovi kretanja vozila na saobraćajnicama koji će služiti kao alternativa obzirom da će saobraćaj u dijelu ulice Alije Izetbegovića biti obustavljen.

Mapu pogledajte klikom ovdje

Mapa je i štampana u okviru izrade afiše koja sadrži program “Kakanjskih dana”. Afiša će se dijeliti posjetiocima.

OPĆINA KAKANJ