Pogledajte rezultate kakanjskih kandidata za Federalni parlament i Parlament BIH

Prema rezultatima koji su do sada sumirani izvjesno je da će u parlamentu Federacije BiH najviše mjesta imati Stranka demokratske akcije, koja je u izbornoj jedinici Kakanj, Olovo, Vareš, Visoko i Breza do sada osvojila 13.311 glasova. Druga i treća partija po broju glasova su DF i SDP

Kandidat Stranke demokratske akcije iz Kaknja, Mirsad Zaimović, za Parlament Federacije BiH u izbornoj jedinici broj šest, prema posljednjim informacijama iz CIK-a ima 6.149 glasova ili 46,19 odsto u odnosu na ukupan broj glasova 13.311, koliko je SDA dosada osvojila u ovoj izbornoj jedinici. Prema ovom broju glasova SDA je na poziciji broj jedan, kao i Mirsad Zaimović u izbornoj jedinici koju sačinjavaju Kakanj, Olovo, Visoko, Breza i Vareš.

Demokratska fronta/Građanski savez je na drugom mjestu. Kandidat iz Kaknja Jasmin Bukvić osvojio je 366, a Adnan Buza 457 glasova. I jedan i drugi značajno zaostaju za kandidatom , koji vodi u DF/GS sa 1.585 glasova.

Socijaldemokratska partija je na trećem mjestu po proju osvojenih glasova u ovoj izbprnoj jedinici, a kandidati iz Kaknja imaju sljedeći broj glasova: Ahmed Begić 1.237, Edina Lukić 415 i Sanel Šabanović 295.

Na četvrtom mjestu po broju osvojenih glasova u ovoj izbornoj jedinici je SBB sa 4.200 glasova ili 10,94 odsto. Kandidat ove stranke iz Kaknja je i nosilac liste, koji je zadržao tu poziciju sa 1.654 glasa, a riječ je o kandidatu Enveru Merdiću. Kandidatkinja Dženita Kurešepi-Rahman osvojila je 255 glasova.

U ovoj izbornoj jedinici Stranka za BiH je osvojila 2.091 glas, međutim do sada još nije prešla prag za ulazak u Federalni parlament. Kndidati iz Kaknja Mirsad Tursum sa 1.719 i Fahrudin Buza sa 436 glasova, u ukupno osvojenom broju glasova participiraju sa više od 90 odsto.

Nezavisni Blok također na federalnom nivou nije došao do donjeg praga od tri odsto, a kandidati za Parlament Federacije BiH iz Kaknja bili su Ajla Gađun i Kerim Škulj. Ajla je zabilježila 287, a Kerim Škulj 293 glasa.

Naša Stranka je na federalnom niovou do sada uspjela preći prag od tri posto. Sa 26. 567 glasova ima procenat od 4,10 odsto. Kakanjski kandidati su ostvarali sljedeći broj glasova: Helena Andrijević 291, Dževdet Huskić 279 i Esad Delibašić 230.

Velika hrvatska koalicija HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR, iz Kaknja je imala kao kandidata Ivicu Petrovića koji je u ovoj izbornoj jedinici osvoji 263 glasa i sa napravio značajan iskorak prema vrhu liste, gdje se nalazi Zdravko Marošević sa 685 glasova.

PDA je na federalnom nivou prešla prag od tri posto, a nosilac liste u ovoj izbornoj jedinici bio je Emin Haračić koji je prikupio 548 glasova i zadržao poziciju nosioca liste.

Fehim Merdić, bio je na Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi i zabilježio 170 glasova.

Rezultati kakanjskih kandidata za Parlament BiH

Kandidat za Parlamentarnu Skupštinu BiH, Stranke demokratske akcije, Nermin Mandra, trenutno ima 19.214 glasova. Stranka demokrataske akcije je za ovaj nivo vlasti vodeća u Izbornoj jedinici koju sačinjavaju Srednjobosanski i Zeničko-dobojski kanton sa 62.365 osvojenih glasova ili 32,84 odsto. U odnosu na ovaj broj Nermin Mandra je procentualno do ovog objavljivanja iz CIK-a osvojio 30,81 odsto.

Kandidat Nezavisnog bloka iz Kaknja, za Parlamnet BiH, Edib Smolo, prema izvještaju CIK-a trnutno ima 1422 glasa ili 10, 2 odsto u odnosu na ukupan broj glasova koje ima Nezavisni blok, u ovoj izbornoj jedinici, kojeg predvodi Fuad Kasumović.

Iz Stranke za BiH, kakanjski kandidati za državni parlament su Amna Goralija –Imamović koja je prikupila 585 ili 12,46 glasova, te Fakir Ajdinović koj ima 437 glasova ili 9,31.Međutim za ulazak u Parlament Stranka za BiH još uvijek nije osvojila više od tri odsto glasova što je donji prag za eventulani ulazak u Predstavnički dom Skupštine BiH.

Ovo je rezultat poslije 642 obrađena biračka mjesta, odnosno u procentima 75,26 odsto. Još je potrebno upisati rezultate sa 211 biračkih mjesta.

Navedeni  brojevi i procenti glasova odnose se na rezultate ostvarene u izbornoj jedinici  4A (514), odnosno, u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su se tokom izbornog dana građani izjašnjavali o ovim i drugim kandidatima.

Podsjećamo da se u Parlamentarnu Skupštinu BiH bira 28 zastupnika iz Federacije BiH, od čega 21 direktno iz pet izbornih jedinica i sedam iz kompezacijskih mandata. Ukupno 14 zastupnika bira se iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika srpska.