Pogledajte video debatne emisije među kandidatima: Nermin Mandra, Edib Smolo, Mirsad Kikanović i Mensura Beganović

Pogledajte video debatu kandidata za Parlament BiH koji je rmitovan na NTV IC Kakanj 04.10.2018. god.