POLITIKA: Mirza Ganić (SDA): Istina i laž – Prijedlog Odluke o vodosnadbijevanju

Danas poslije čitanja određenih saopštenja i komentara pojedinih korisnika društvenih mreža zaista nas je podsjetilo na priču o istini i laži. Obzirom da se teži manipulaciji s prezentacijom lažnih informacija, a prije nego što prenesemo golu istinu želimo da Vam prenesemo priču o istini i laži, a Vi je procijenite i pouku izvucite!

Naime, Istina i Laž su putovale u jedan grad. Narod koji ih je vidio govorio bi: “Gledajte, Istina i Laž putuju zajedno!” Narod ih je razlikovao po odjeći. Istina je nosila odjeću Istine, a Laž odjeću Laži. Prije nego što su stigle u grad u koji su namjeravale da dođu, obe odlučiše da plivaju u rijeci na ulazu u grad. Poslije plivanja, Laž je izašla prva iz rijeke. Umjesto da obuče svoju odjeću, ona je uzela odjeću Istine i obukla je. Ona je proračunala da će narod misliti da je ona Istina.

Tako, Laž je krenula sama prema gradu. Kasnije, Istina je izašla iz rijeke i vidjela da nema njene odjeće. Shvatila je da je Laž zgrabila njenu odjeću i obukla se u nju tako da narod povjeruje da je ona Istina.

Ali Istina nije htjela da obuče odjeću Laži jer nije htjela da narod misli da je ona Laž. Zbog toga Istina je pošla gola prema gradu. Kada je ušla u grad, vidjela je sav gradski svijet kako sluša Laž obučenu u odjeću Istine. I Istina je pomislila: “Narod vjerovatno misli da sam ja Laž” i pođe među narod da objasni stvar. Ali narod nije želio ni da čuje Istinu. Naprotiv, narod je bježao od nje. Istina je onda rekla sama sebi:

“To je jako čudno, ovaj svijet će prihvatiti Laž obučenu u odjeću istine, ali neće prihvatiti golu Istinu.”

Međutim, ubjeđeni smo da će oni pravi koji u sebi nemaju zle smutnje prihvatiti golu Istinu, a s ciljem ispravnog i potpunog informisanja javnosti općine Visoko ona je sljedeća:

  1. Dana 30. maja 2017. godine kao zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentu FBiH Mirza Ganić (SDA) obratio se predsjedavajućem PD Parlamenta FBIH gosp. Edinu Mušiću (SDA) s molbom da se Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko nađe na prvoj narednoj sjednici Parlamenta
  2. Istu urgenciju zastupnik Mirza Ganić (SDA) je ponovio i u ličnom kontaktu na zajedničkom sastanku 01.juna 2017. godine gdje mu je obećano uvrštavanje pomenute Odluke u dnevni red
  3. Istovremeno zastupnik Mirza Ganić (SDA) imao je sastanak s kolegom Almedinom Aliefendićem (SDA) koji je zastupnik u Domu naroda Parlamenta FBIH gdje je dogovoreno da i on sa svoje strane pomogne da se pomenuta tačka nađe na dnevnom redu drugog doma – Doma naroda, jer Prijedlog Odluke mora biti usvojen u oba Doma da bi bio primjenjiv
  4. Po dobijanju potvrde od strane predsjedavajućeg PD Parlamenta FBiH gosp. Edina Mušića (SDA) da je pomenuti prijedlog Odluke zvanično uvršten u dnevni red prve naredne sjednice PD Parlamenta FBIH zastupnika Mirza Ganić (SDA) obavijestio je direktora JKP Visoko gosp. Hasana Prelića s kojim je od samog početka u kontaktu, te istog upoznao o poduzetim aktivnostima prema Domu naroda kako bismo što prije došli do potvrđivanja Odluke
  5. Dana 27.07.2017. godine zastupnika Mirza Ganić (SDA) lično je tražio podršku Prijedlogu Odluke od predsjednika kluba DF-a gosp. Dženana Džonlagića, kao i predsjednika kluba SDP-a, gosp. Elvira Karajbića, kako bi se podebljala glasačka večina, a podrška od strane SDA projektu vodosnadbjevanja nikada nije bila upitna. Pomenuta aktivnost je rađena u dogovoru s predsjedavajućim PD Parlamenta FBIH Edinom Mušićem (SDA), jer je uočeno da u sali u toku 9. tačke dnevnog reda (Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV FBiH, predlagači: Tomislav Martinović i Jozo Bagarić ) prisustvje veoma mali broj zastupnika, a kako bi se osigurao dovoljan broj glasova za usvajanje prijedloga Odluke.

Po završetku 9. tačke dnevnog reda, kada je uočeno da jedva postoji kvorum za nastavak sjednice Premijer FBiH gosp. Fadil Novalić (SDA) je povukao 10. tačku s dnevnog reda jasno ističići da ne želi da zbog nedostatka dovoljnog broja zastupnika u sali Prijedlog Odluke ne dobije dovoljan broj glasova i kao takav bude odbijen, jer na ovom pitanju ne treba biti politike i treba podržati i omogućiti finasniranje ovog projekta (predlažemo da oni koji sumnjaju u istinitost samo zatraže stenogram izlaganja premijera i uvjere se u dobre namjere)

O svemu pomenutom zastupnik Mirza Ganić (SDA) je informisao direktora JKP Visoko gosp. Hasana Prelića i zamolio ga za razumijevanje, kako se pomenuto ne bi shvatilo u negativnom kontekstu, jer zaista nije bilo skrivenih namjera. Zastupnik Mirza Ganić (SDA) se iskreno založio i dao podršku, obzirom da je i sam jedan od onih koji nemaju dobro riješeno vodosnadbijevanje, pa dodatno razumije cjelokupnu situaciju.

Čitajući izjave pojedinih korisnika društvenih mreža kako zastupnika Mirzu Ganića (SDA) optužuju da je glasao protiv, a iz navedenog teksta se vrlo jasno i precizno može zaključiti da je tačka povučena s dnevnog reda i da uopšte nije ni bilo glasanja, što potvrđuje tezu da je Laž obukla odijelo Istine!!!

Također, iz teksta zaključujemo da je zastupnik Mirza Ganić (SDA) zaslužan što se je pomenuta tačka dnevnog reda tj. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko našla na dnevnom redu ove 23. sjednice Parlamenta (pored niza tačaka koje dugo vremena čekaju i koje svaka za sebe ima svoju težinu) i za lobiranje kod kolega iz drugih političkih stranaka kako bi osigurao dodatne glasove za podršku Prijedlogu Odluke što jasno ukazuje na poduzete radnje u smislu reakcija kako bi Prijedlog Odluke ugledao svijetlo dana!?

Interesantno je da na sjednici PD Parlamenta FBIH nije bio niko od od ovih spin majstora iako su uredno znali za istu, te kao gosti mogli prisustvati istoj i lično se uvjeriti u doprinos svakog po naosob, a ne paušalno procijenjivati i pisati.

Ipak Laž koja je obukla odjelo istine ne treba da ga zlonamjerno koristi, jer postoji uvjerenje da gola istina ima snagu i da se ona više cijeni i poštuje, bez obzira ko kakvo odijelo nosi.

(Visoko.co ba)